sa la
Khai trương Sa la T6
Sa la T6
 • Máy rửa chén Bosch SMS88TI36E

  Máy rửa chén Bosch SMS88TI36E

  39.900.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa chén Bosch SMS88TI36E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: >30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 6 - 8 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMS46II09E

  Máy rửa bát Bosch SMS46II09E

  22.600.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMS46II09E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: 20 - 25 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa chén Siemens SN236I01KE

  Máy rửa chén Siemens SN236I01KE

  24.900.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa chén Siemens SN236I01KE

  Hãng sản xuất: SiemensSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: 20 - 25 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E

  Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMS88TI03E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: >30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát SMS46MI05E

  Máy rửa bát SMS46MI05E

  22.900.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát SMS46MI05E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: 20 - 25 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMS25AI03E 

  Máy rửa bát Bosch SMS25AI03E 

  16.900.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMS25AI03E 

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 10- 20 triệuXuất xứ: POLANDTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMS25CI01E

  Máy rửa bát Bosch SMS25CI01E

  17.990.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMS25CI01E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 10- 20 triệuXuất xứ: POLANDTiêu thụ nước: 10 - 13 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMS46II04E

  Máy rửa bát Bosch SMS46II04E

  21.600.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMS46II04E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 20 - 25 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMS46GI04E

  Máy rửa bát Bosch SMS46GI04E

  20.200.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMS46GI04E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 20 - 25 triệuXuất xứ: POLANDTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMS25CW01E

  Máy rửa bát Bosch SMS25CW01E

  16.900.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMS25CW01E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 10- 20 triệuXuất xứ: POLANDTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát bosch SMS68TI02E

  Máy rửa bát bosch SMS68TI02E

  27.600.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát bosch SMS68TI02E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: 25 - 30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Siemens SN236I02KE

  Máy rửa bát Siemens SN236I02KE

  26.800.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Siemens SN236I02KE

  Hãng sản xuất: SiemensSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: 25 - 30 triệuXuất xứ: POLANDTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy Rửa Bát Bosch SMS88TI01E

  Máy Rửa Bát Bosch SMS88TI01E

  30.900.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy Rửa Bát Bosch SMS88TI01E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: >30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMS50D38EU

  Máy rửa bát Bosch SMS50D38EU

  15.600.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMS50D38EU

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 10- 20 triệuXuất xứ: POLANDTiêu thụ nước: 10 - 13 LÍT
 • Máy Rửa Bát Siemens SN278I07TE

  Máy Rửa Bát Siemens SN278I07TE

  40.800.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy Rửa Bát Siemens SN278I07TE

  Hãng sản xuất: SiemensSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: >30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Smeg LSA6445X2

  Máy rửa bát Smeg LSA6445X2

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Smeg LSA6445X2

  Hãng sản xuất: SMEGSố lượng: 13 bộ và lớn hơnTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Smeg LSA644X2

  Máy rửa bát Smeg LSA644X2

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Smeg LSA644X2

  Hãng sản xuất: SMEGSố lượng: 13 bộ và lớn hơnTiêu thụ nước: 6 - 8 LÍT
 • Máy rửa bát Smeg LSA6444B2

  Máy rửa bát Smeg LSA6444B2

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Smeg LSA6444B2

  Hãng sản xuất: SMEGSố lượng: 13 bộ và lớn hơnTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Smeg LSA6445N2

  Máy rửa bát Smeg LSA6445N2

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Smeg LSA6445N2

  Hãng sản xuất: SMEGSố lượng: 13 bộ và lớn hơnTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Siemens SN25D800EU

  Máy rửa bát Siemens SN25D800EU

  19.600.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Siemens SN25D800EU

  Hãng sản xuất: SiemensSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 10- 20 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 10 - 13 LÍT
 • Máy Rửa Bát Siemens SN26P892EU

  Máy Rửa Bát Siemens SN26P892EU

  33.600.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy Rửa Bát Siemens SN26P892EU

  Hãng sản xuất: SiemensSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: >30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Smeg LSA655X

  Máy rửa bát Smeg LSA655X

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Smeg LSA655X

  Hãng sản xuất: SMEGSố lượng: 13 bộ và lớn hơnTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Teka LP8 820

  Máy rửa bát Teka LP8 820

  18.550.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Teka LP8 820

  Hãng sản xuất: TekaSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 10- 20 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa chén bát Bosch SMS69P28EU

  Máy rửa chén bát Bosch SMS69P28EU

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa chén bát Bosch SMS69P28EU

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 6 - 8 LÍTKhoảng giá: >30 triệu
 • Máy Rửa Bát Bosch SMS50E82EU Đức chính hãng

  Máy Rửa Bát Bosch SMS50E82EU Đức chính hãng

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy Rửa Bát Bosch SMS50E82EU Đức chính hãng

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: 10- 20 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 10 - 13 LÍT
 • Máy Rửa Bát Bosch SMS50E88EU chính hãng

  Máy Rửa Bát Bosch SMS50E88EU chính hãng

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy Rửa Bát Bosch SMS50E88EU chính hãng

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: 10- 20 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 10 - 13 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMS50D32EU

  Máy rửa bát Bosch SMS50D32EU

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMS50D32EU

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 12 bộXuất xứ: POLANDTiêu thụ nước: 10 - 13 LÍTKhoảng giá: 10- 20 triệu

 

Máy rửa bát độc lập có thiết kế dạng đứng, có thể đặt độc lập ở bất cứ vị trí nào trong căn bếp hoặc âm tủ tùy ý. Ưu điểm là phù hợp với mọi không gian, lắp đặt nhanh chóng, có kích thước gần tương đồng với máy âm tủ và được sử dụng rất nhiều trong các căn hộ hiện nay. Thiết kế độc lập tiện lợi đặc biệt phù hợp với phong cách nội thất bếp của các gia đình Việt Nam và được các bà nội trợ yêu thích. Nhiều gia đình không có khoang tủ thiết kế riêng cho máy rửa bát, chính vì vậy, máy rửa bát độc lập được sử dụng rộng rãi hơn các dòng máy rửa bát âm tủ.

Các sản phẩm máy rửa bát độc lập được sản xuất bởi các thương hiệu hàng đầu châu Âu như máy rửa bát Bosch,máyrửa bát Teka,Siemens ,.. nay đã có mặt tại Việt Nam. Sản phẩm được phân phối chính hãng tại Siêu thị nhà bếp Eurocook.Quý khác có nhu cầu đặt hàng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại : 0903 856 668 hoặc 08 54115125

Dưới đây là danh sách các sản phẩm máy rửa bát độc lập tại Eurocook.

Các đối tác lớn: