sa la
Khai trương Sa la T6
Sa la T6
 • Chậu rửa bát Hafele Rhino HS - S8749

  Chậu rửa bát Hafele Rhino HS - S8749

  6.800.000 VND

  Chậu rửa bát Hafele Rhino HS - S8749

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa Teka BE 39 x 18

  Chậu rửa Teka BE 39 x 18

  2.500.000 VND

  Chậu rửa Teka BE 39 x 18

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa Teka STYLO 1B

  Chậu rửa Teka STYLO 1B

  2.500.000 VND

  Chậu rửa Teka STYLO 1B

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Máy rửa bát Teka CENTROVAL 1B

  Máy rửa bát Teka CENTROVAL 1B

  2.500.000 VND

  Máy rửa bát Teka CENTROVAL 1B

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu Teka ISINK 95DX

  Chậu Teka ISINK 95DX

  23.450.000 VND

  Chậu Teka ISINK 95DX

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 17 - 20 triệuKiểu dáng: 1 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa inox hafale-HS-S11650

  Chậu rửa inox hafale-HS-S11650

  5.600.000 VND

  Chậu rửa inox hafale-HS-S11650

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa inox IA-MQ3

  Chậu rửa inox IA-MQ3

  4.850.000 VND

  Chậu rửa inox IA-MQ3

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 3 - 5 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa inox IC-MQ9

  Chậu rửa inox IC-MQ9

  9.680.000 VND

  Chậu rửa inox IC-MQ9

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa inox IB-P01

  Chậu rửa inox IB-P01

  6.680.000 VND

  Chậu rửa inox IB-P01

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 1 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Topy 12050TB

  Chậu Rửa Bát Topy 12050TB

  8.500.000 VND

  Chậu Rửa Bát Topy 12050TB

 • Chậu Rửa Bát Topy 11650 HD

  Chậu Rửa Bát Topy 11650 HD

  12.890.000 VND

  Chậu Rửa Bát Topy 11650 HD

  Hãng sản xuất: TopyXuất xứ: KOREAKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Topy 8246DP

  Chậu Rửa Bát Topy 8246DP

  8.500.000 VND

  Chậu Rửa Bát Topy 8246DP

  Hãng sản xuất: TopyXuất xứ: KOREAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Topy 8650HK

  Chậu Rửa Bát Topy 8650HK

  11.800.000 VND

  Chậu Rửa Bát Topy 8650HK

  Hãng sản xuất: TopyXuất xứ: KOREAKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Topy 9648A

  Chậu Rửa Bát Topy 9648A

  7.660.000 VND

  Chậu Rửa Bát Topy 9648A

  Hãng sản xuất: TopyXuất xứ: KOREAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Topy 8648NN

  Chậu Rửa Bát Topy 8648NN

  7.200.000 VND

  Chậu Rửa Bát Topy 8648NN

  Hãng sản xuất: TopyXuất xứ: KOREAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Topy 9245HR

  Chậu Rửa Bát Topy 9245HR

  2.000.000 VND

  Chậu Rửa Bát Topy 9245HR

  Hãng sản xuất: TopyXuất xứ: KOREAKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Topy 9245C

  Chậu Rửa Bát Topy 9245C

  1.900.000 VND

  Chậu Rửa Bát Topy 9245C

  Hãng sản xuất: TopyXuất xứ: KOREAKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Topy 9245A

  Chậu Rửa Bát Topy 9245A

  1.900.000 VND

  Chậu Rửa Bát Topy 9245A

  Hãng sản xuất: TopyXuất xứ: KOREAKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Topy 9245-B

  Chậu Rửa Bát Topy 9245-B

  1.870.000 VND

  Chậu Rửa Bát Topy 9245-B

  Hãng sản xuất: TopyXuất xứ: KOREAKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Topy 8043

  Chậu Rửa Bát Topy 8043

  1.870.000 VND

  Chậu Rửa Bát Topy 8043

  Hãng sản xuất: TopyXuất xứ: KOREAKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Topy 7745A

  Chậu Rửa Bát Topy 7745A

  1.500.000 VND

  Chậu Rửa Bát Topy 7745A

  Hãng sản xuất: TopyXuất xứ: KOREAKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Topy 7641

  Chậu Rửa Bát Topy 7641

  1.350.000 VND

  Chậu Rửa Bát Topy 7641

 • Chậu Rửa Bát Topy 7843AM

  Chậu Rửa Bát Topy 7843AM

  1.230.000 VND

  Chậu Rửa Bát Topy 7843AM

  Hãng sản xuất: TopyXuất xứ: KOREAKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Topy 7038

  Chậu Rửa Bát Topy 7038

  1.200.000 VND

  Chậu Rửa Bát Topy 7038

  Hãng sản xuất: TopyXuất xứ: KOREAKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Teka Frame 2B 1/2D

  Chậu Rửa Bát Teka Frame 2B 1/2D

  20.830.000 VND

  Chậu Rửa Bát Teka Frame 2B 1/2D

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 17 - 20 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Teka Premium 2B 1D

  Chậu Rửa Bát Teka Premium 2B 1D

  9.100.000 VND

  Chậu Rửa Bát Teka Premium 2B 1D

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Teka Stage 2B

  Chậu Rửa Bát Teka Stage 2B

  7.680.000 VND

  Chậu Rửa Bát Teka Stage 2B

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Teka Premium 2B

  Chậu Rửa Bát Teka Premium 2B

  7.070.000 VND

  Chậu Rửa Bát Teka Premium 2B

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Hafele Bologna-567.20.070

  Chậu Rửa Bát Hafele Bologna-567.20.070

  3.230.000 VND

  Chậu Rửa Bát Hafele Bologna-567.20.070

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 3 - 5 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Hafele Palermo-567.20.060

  Chậu Rửa Bát Hafele Palermo-567.20.060

  2.465.000 VND

  Chậu Rửa Bát Hafele Palermo-567.20.060

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 1 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Hafele Carlo-R-567.43.140

  Chậu Rửa Bát Hafele Carlo-R-567.43.140

  6.035.000 VND

  Chậu Rửa Bát Hafele Carlo-R-567.43.140

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Hafele Enzo-R-567.43.130

  Chậu Rửa Bát Hafele Enzo-R-567.43.130

  5.312.500 VND

  Chậu Rửa Bát Hafele Enzo-R-567.43.130

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu Rửa Teka BE 2B 785

  Chậu Rửa Teka BE 2B 785

  7.330.000 VND

  Chậu Rửa Teka BE 2B 785

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 2B 1D

  Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 2B 1D

  7.270.000 VND

  Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 2B 1D

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Teka Cosmos 2B 1D

  Chậu Rửa Bát Teka Cosmos 2B 1D

  11.220.000 VND

  Chậu Rửa Bát Teka Cosmos 2B 1D

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Teka CUADRO 2B 1D

  Chậu Rửa Teka CUADRO 2B 1D

  11.500.000 VND

  Chậu Rửa Teka CUADRO 2B 1D

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 2½ B

  Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 2½ B

  7.940.000 VND

  Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 2½ B

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Teka Universo 2B 1D

  Chậu Rửa Teka Universo 2B 1D

  5.150.000 VND

  Chậu Rửa Teka Universo 2B 1D

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 3 - 5 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 860.500.2B

  Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 860.500.2B

  6.560.000 VND

  Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 860.500.2B

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 79 2B

  Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 79 2B

  4.140.000 VND

  Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 79 2B

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 3 - 5 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Hafele Massimo-R - 567.43.150

  Chậu Rửa Bát Hafele Massimo-R - 567.43.150

  11.315.000 VND

  Chậu Rửa Bát Hafele Massimo-R - 567.43.150

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Hafele Torino - 567.20.030

  Chậu Rửa Bát Hafele Torino - 567.20.030

  5.068.000 VND

  Chậu Rửa Bát Hafele Torino - 567.20.030

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Blancomedian 9

  Chậu Rửa Bát Blancomedian 9

  9.980.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blancomedian 9

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Blancotipo xl 9s

  Chậu rửa bát Blancotipo xl 9s

  6.672.000 VND

  Chậu rửa bát Blancotipo xl 9s

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát BLANCOTIPO 8S

  Chậu rửa bát BLANCOTIPO 8S

  5.445.000 VND

  Chậu rửa bát BLANCOTIPO 8S

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Blanco Tipo-6S

  Chậu Rửa Bát Blanco Tipo-6S

  5.241.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blanco Tipo-6S

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Blancotipo 8

  Chậu Rửa Bát Blancotipo 8

  4.821.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blancotipo 8

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Blanco Tipo xl 6s

  Chậu Rửa Bát Blanco Tipo xl 6s

  3.970.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blanco Tipo xl 6s

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKiểu dáng: 1 HỘC CÓ BÀN

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại chậu rửa bát với kiểu dáng và giá cả khác nhau.Trong đó dòng sản phẩm cao cấp nhập khẩu từ châu Âu đang được nhiều người quan tâm .Các thương hiệu sản xuất hàng đầu có thể kể đến như: Teka, Fagor, Bosch, Malloca,Paramys…với rất nhiều chất liệu khác nhau: chậu rửa inox, chậu rửa bát đá hoa cương, chậu rửa bát đá thạch anh,..

Các dòng sản phẩm chậu rửa nhập khẩu từ các hãng nổi tiếng như Đức, Italia,Tây Ban Nha đang rất được ưa chuộng trên thị trường thiết bị bếp tại Việt Nam. Với hầu hết phụ nữ, nhà bếp là nơi yêu thích và được chăm chút nhiều nhất. Đặc biệt là chậu rửa bát, chỗ đứng thường xuyên của chị em với những công việc hàng ngày như cọ rửa dụng cụ nấu, chén đũa hoặc sơ chế thức ăn. Do vậy chậu rửa bát được chọn mua kỹ khi cần thay đổi hoặc xây dựng nhà mới mới sẽ tạo thêm hứng khởi khi bạn vào bếp.

Chậu rửa bát nhập khẩu đang được phân phối chính hãng với giá ưu đãi tại siêu thị nhà bếp Eurocook. Để mua hàng vui lòng đến các showroom của Eurocook hoặc gọi điện đặt hàng qua số điện thoại : 0903.856.668 - chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà.

Dưới đây là danh sách các sản phẩm chậu rửa bát tại Eurocook

 

Các đối tác lớn: