KM Theo don
Máy rửa bát loại nhỏ
Khuyến mại 2019
Khuyến mại
 • Chậu rửa bát Teka Angular 2B

  Chậu rửa bát Teka Angular 2B

  Chậu rửa bát Teka Angular 2B

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát Teka Zenit R15 2B 1D

  Chậu rửa bát Teka Zenit R15 2B 1D

  Chậu rửa bát Teka Zenit R15 2B 1D

  Xuất xứ: EUKhoảng giá: 15 - 17 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Teka Universo 2B 1D

  Chậu Rửa Teka Universo 2B 1D

  Chậu Rửa Teka Universo 2B 1D

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát Teka BE LINEA R15 2B 740

  Chậu rửa bát Teka BE LINEA R15 2B 740

  Chậu rửa bát Teka BE LINEA R15 2B 740

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa carysil inox IC-8650

  Chậu rửa carysil inox IC-8650

  Chậu rửa carysil inox IC-8650

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa inox carysil ID-1150

  Chậu rửa inox carysil ID-1150

  Chậu rửa inox carysil ID-1150

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Rổ inox AC 01

  Rổ inox AC 01

  Rổ inox AC 01

  890.000 VND

  Rổ inox AC 01

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa Teka Stylo 2B 1D

  Chậu rửa Teka Stylo 2B 1D

  Chậu rửa Teka Stylo 2B 1D

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu inox Hafele 567.23.010

  Chậu inox Hafele 567.23.010

  Chậu inox Hafele 567.23.010

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 3 - 5 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu inox Hafele 567.23.030

  Chậu inox Hafele 567.23.030

  Chậu inox Hafele 567.23.030

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 3 - 5 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu inox Hafele 567.23.050

  Chậu inox Hafele 567.23.050

  Chậu inox Hafele 567.23.050

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu inox Hafele 567.23.040

  Chậu inox Hafele 567.23.040

  Chậu inox Hafele 567.23.040

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu inox Hafele 565.86.271

  Chậu inox Hafele 565.86.271

  Chậu inox Hafele 565.86.271

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 3 - 5 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu inox Hafele 565.86.281

  Chậu inox Hafele 565.86.281

  Chậu inox Hafele 565.86.281

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa Canzy CZ-1045KNB

  Giá rẻ
  Chậu rửa Canzy CZ-1045KNB

  Chậu rửa Canzy CZ-1045KNB

  Hãng sản xuất: CanzyXuất xứ: EUKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa Canzy CZ-8045H

  Giá rẻ
  Chậu rửa Canzy CZ-8045H

  Chậu rửa Canzy CZ-8045H

  Hãng sản xuất: CanzyKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa Canzy CZ-8245KH

  Giá rẻ
  Chậu rửa Canzy CZ-8245KH

  Chậu rửa Canzy CZ-8245KH

  Hãng sản xuất: CanzyKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa Canzy CZ-8245HB

  Giá rẻ
  Chậu rửa Canzy CZ-8245HB

  Chậu rửa Canzy CZ-8245HB

  Hãng sản xuất: CanzyKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa Canzy CZ-8345H

  Chậu rửa Canzy CZ-8345H

  Chậu rửa Canzy CZ-8345H

  Hãng sản xuất: CanzyKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Canzy CZ 8345HB

  Chậu rửa bát Canzy CZ 8345HB

  Chậu rửa bát Canzy CZ 8345HB

  Hãng sản xuất: CanzyKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát cao cấp Hand Made Canzy CZ 8243

  Chậu rửa bát cao cấp Hand Made Canzy CZ 8243

  Chậu rửa bát cao cấp Hand Made Canzy CZ 8243

  Hãng sản xuất: CanzyKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Hand Made Canzy CZ 8248

  Giá rẻ
  Chậu rửa bát Hand Made Canzy CZ 8248

  Chậu rửa bát Hand Made Canzy CZ 8248

  Hãng sản xuất: CanzyKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Hand Made Canzy CZ 1150

  Chậu rửa bát Hand Made Canzy CZ 1150

  Chậu rửa bát Hand Made Canzy CZ 1150

  Hãng sản xuất: CanzyXuất xứ: EUKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát Hafele Rhino HS - S8749

  Chậu rửa bát Hafele Rhino HS - S8749

  Chậu rửa bát Hafele Rhino HS - S8749

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa Teka BE 39 x 18

  Chậu rửa Teka BE 39 x 18

  Chậu rửa Teka BE 39 x 18

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa inox hafale-HS-S11650

  Chậu rửa inox hafale-HS-S11650

  Chậu rửa inox hafale-HS-S11650

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa inox IA-MQ3

  Chậu rửa inox IA-MQ3

  Chậu rửa inox IA-MQ3

  3.950.000 VND

  Chậu rửa inox IA-MQ3

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 3 - 5 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa bát Carysil inox 304 IC-MQ9

  Chậu rửa bát Carysil inox 304 IC-MQ9

  Chậu rửa bát Carysil inox 304 IC-MQ9

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa inox Carysil IB-P01

  Chậu rửa inox Carysil IB-P01

  Chậu rửa inox Carysil IB-P01

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 1 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Teka Frame 2B 1/2D

  Chậu Rửa Bát Teka Frame 2B 1/2D

  Chậu Rửa Bát Teka Frame 2B 1/2D

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: Trên 20 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Teka Premium 2B 1D

  Chậu Rửa Bát Teka Premium 2B 1D

  Chậu Rửa Bát Teka Premium 2B 1D

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Teka Stage 2B

  Chậu Rửa Bát Teka Stage 2B

  Chậu Rửa Bát Teka Stage 2B

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Teka Premium 2B

  Chậu Rửa Bát Teka Premium 2B

  Chậu Rửa Bát Teka Premium 2B

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Teka BE 2B 785

  Chậu Rửa Teka BE 2B 785

  Chậu Rửa Teka BE 2B 785

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 2B 1D

  Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 2B 1D

  Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 2B 1D

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Teka Cosmos 2B 1D

  Chậu Rửa Bát Teka Cosmos 2B 1D

  Chậu Rửa Bát Teka Cosmos 2B 1D

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Teka CUADRO 2B 1D

  Chậu Rửa Teka CUADRO 2B 1D

  Chậu Rửa Teka CUADRO 2B 1D

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 2½ B

  Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 2½ B

  Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 2½ B

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Teka Universo 2B 1D

  Chậu Rửa Teka Universo 2B 1D

  Chậu Rửa Teka Universo 2B 1D

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 3 - 5 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 860.500.2B

  Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 860.500.2B

  Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 860.500.2B

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 79 2B

  Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 79 2B

  Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 79 2B

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 3 - 5 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Blancomedian 9

  Chậu Rửa Bát Blancomedian 9

  Chậu Rửa Bát Blancomedian 9

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Blancotipo xl 9s

  Chậu rửa bát Blancotipo xl 9s

  Chậu rửa bát Blancotipo xl 9s

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát BLANCOTIPO 8S

  Chậu rửa bát BLANCOTIPO 8S

  Chậu rửa bát BLANCOTIPO 8S

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Blancotipo 8

  Chậu Rửa Bát Blancotipo 8

  Chậu Rửa Bát Blancotipo 8

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKiểu dáng: 2 HỘC

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại chậu rửa bát với kiểu dáng và giá cả khác nhau.Trong đó dòng sản phẩm cao cấp nhập khẩu từ châu Âu đang được nhiều người quan tâm .Các thương hiệu sản xuất hàng đầu có thể kể đến như: Teka, Fagor, Bosch, Malloca,Paramys…với rất nhiều chất liệu khác nhau: chậu rửa inox, chậu rửa bát đá hoa cương, chậu rửa bát đá thạch anh,..

Các dòng sản phẩm chậu rửa nhập khẩu từ các hãng nổi tiếng như Đức, Italia,Tây Ban Nha đang rất được ưa chuộng trên thị trường thiết bị bếp tại Việt Nam. Với hầu hết phụ nữ, nhà bếp là nơi yêu thích và được chăm chút nhiều nhất. Đặc biệt là chậu rửa bát, chỗ đứng thường xuyên của chị em với những công việc hàng ngày như cọ rửa dụng cụ nấu, chén đũa hoặc sơ chế thức ăn. Do vậy chậu rửa bát được chọn mua kỹ khi cần thay đổi hoặc xây dựng nhà mới mới sẽ tạo thêm hứng khởi khi bạn vào bếp.

Chậu rửa bát nhập khẩu đang được phân phối chính hãng với giá ưu đãi tại siêu thị nhà bếp Eurocook. Để mua hàng vui lòng đến các showroom của Eurocook hoặc gọi điện đặt hàng qua số điện thoại : 0903.856.668 - chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà.

Dưới đây là danh sách các sản phẩm chậu rửa bát tại Eurocook

 

Chia sẻ mạng xã hội abc

Các đối tác lớn: