Thanh Lý hàng tồn
Chefs - Ưu đãi giải nhiệt mùa hè
Carysil - Mua chậu tặng vòi
 • Vòi rửa bát Pona PNK2-2385

  Vòi rửa bát Pona PNK2-2385

  Vòi rửa bát Pona PNK2-2385

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa bát Pona PNK1-2385

  Vòi rửa bát Pona PNK1-2385

  Vòi rửa bát Pona PNK1-2385

  Hãng sản xuất: Argo
 • Vòi rửa Argo i-2521

  Vòi rửa Argo i-2521

  Vòi rửa Argo i-2521

  Xuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa G-2551

  Vòi rửa G-2551

  Vòi rửa G-2551

  4.450.000 VND

  Vòi rửa G-2551

  Khoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa i-2385

  Vòi rửa i-2385

  Vòi rửa i-2385

  4.950.000 VND

  Vòi rửa i-2385

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa G-2411

  Giá rẻ
  Vòi rửa G-2411

  Vòi rửa G-2411

  3.950.000 VND

  Vòi rửa G-2411

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa carysil Argo G-0585

  Giá rẻ
  Vòi rửa carysil Argo G-0585

  Vòi rửa carysil Argo G-0585

  Xuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 566.32.201

  Vòi rửa bát Hafele 566.32.201

  Vòi rửa bát Hafele 566.32.201

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ChinaPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 569.15.220

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.220

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.220

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 569.15.211

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.211

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.211

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Tích hợp ROKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 569.15.201

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.201

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.201

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Tích hợp ROKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 569.15.511

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.511

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.511

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 569.15.501

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.501

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.501

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 569.15.411

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.411

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.411

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 569.15.401

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.401

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.401

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 569.15.311

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.311

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.311

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 569.15.301

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.301

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.301

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa CANZY CZ-701

  Giá rẻ
  Vòi rửa CANZY CZ-701

  Vòi rửa CANZY CZ-701

  Hãng sản xuất: CanzyXuất xứ: ChinaPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa CANZY CZ-702

  Vòi rửa CANZY CZ-702

  Vòi rửa CANZY CZ-702

  Hãng sản xuất: CanzyXuất xứ: ChinaPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa CANZY CZ-703

  Vòi rửa CANZY CZ-703

  Vòi rửa CANZY CZ-703

  Hãng sản xuất: CanzyXuất xứ: ChinaPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa CANZY CZ-801

  Vòi rửa CANZY CZ-801

  Vòi rửa CANZY CZ-801

  Hãng sản xuất: CanzyXuất xứ: ChinaPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa CANZY CZ-802

  Vòi rửa CANZY CZ-802

  Vòi rửa CANZY CZ-802

  Hãng sản xuất: CanzyXuất xứ: ChinaPhân loại: Tích hợp ROKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa CANZY CZ-803

  Giá rẻ
  Vòi rửa CANZY CZ-803

  Vòi rửa CANZY CZ-803

  Hãng sản xuất: CanzyXuất xứ: ChinaPhân loại: Tích hợp ROKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa CANZY CZ-901 - (Bản sao)

  Vòi rửa CANZY CZ-901 - (Bản sao)

  Vòi rửa CANZY CZ-901 - (Bản sao)

  Hãng sản xuất: CanzyXuất xứ: ChinaPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa CANZY CZ-906

  Vòi rửa CANZY CZ-906

  Vòi rửa CANZY CZ-906

  Hãng sản xuất: CanzyXuất xứ: ChinaPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa CANZY CZ-901

  Vòi rửa CANZY CZ-901

  Vòi rửa CANZY CZ-901

  Hãng sản xuất: CanzyXuất xứ: ChinaPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa CANZY CZ-902

  Vòi rửa CANZY CZ-902

  Vòi rửa CANZY CZ-902

  Hãng sản xuất: CanzyXuất xứ: ChinaPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka FO 999

  Vòi Rửa Bát Teka FO 999

  Vòi Rửa Bát Teka FO 999

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa bát Teka MC 10 plus

  Vòi rửa bát Teka MC 10 plus

  Vòi rửa bát Teka MC 10 plus

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa hafale-HF-GI501

  Vòi rửa hafale-HF-GI501

  Vòi rửa hafale-HF-GI501

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa hafale-HF-GC311

  Vòi rửa hafale-HF-GC311

  Vòi rửa hafale-HF-GC311

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa hafele-HF-GC301

  Vòi rửa hafele-HF-GC301

  Vòi rửa hafele-HF-GC301

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa hafele-HF-C240V

  Vòi rửa hafele-HF-C240V

  Vòi rửa hafele-HF-C240V

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: Geece - Hi LạpPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa hafele-HF-C211I

  Vòi rửa hafele-HF-C211I

  Vòi rửa hafele-HF-C211I

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa hafele-HF-C201I

  Vòi rửa hafele-HF-C201I

  Vòi rửa hafele-HF-C201I

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa hafele-HF-C220I

  Vòi rửa hafele-HF-C220I

  Vòi rửa hafele-HF-C220I

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa Argol G-2811

  Vòi rửa Argol G-2811

  Vòi rửa Argol G-2811

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa Argo G-0555P

  Vòi rửa Argo G-0555P

  Vòi rửa Argo G-0555P

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa Argo G-2466

  Giá rẻ
  Vòi rửa Argo G-2466

  Vòi rửa Argo G-2466

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi bếp cắm chậu nóng lạnh A5300

  Vòi bếp cắm chậu nóng lạnh A5300

  Vòi bếp cắm chậu nóng lạnh A5300

  Xuất xứ: KOREAPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa bát Blanco Linus-S Alu Metallic

  Vòi rửa bát Blanco Linus-S Alu Metallic

  Vòi rửa bát Blanco Linus-S Alu Metallic

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka MT EXTRAIBLE

  Vòi Rửa Bát Teka MT EXTRAIBLE

  Vòi Rửa Bát Teka MT EXTRAIBLE

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka ARK 939

  Giá rẻ
  Vòi Rửa Bát Teka ARK 939

  Vòi Rửa Bát Teka ARK 939

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka VTK 938

  Giá rẻ
  Vòi Rửa Bát Teka VTK 938

  Vòi Rửa Bát Teka VTK 938

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka ARK 938

  Giá rẻ
  Vòi Rửa Bát Teka ARK 938

  Vòi Rửa Bát Teka ARK 938

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka IN 995 Black

  Vòi Rửa Bát Teka IN 995 Black

  Vòi Rửa Bát Teka IN 995 Black

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka IN 995 Chrome

  Vòi Rửa Bát Teka IN 995 Chrome

  Vòi Rửa Bát Teka IN 995 Chrome

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi Rửa Bát Hafele Bella

  Vòi Rửa Bát Hafele Bella

  Vòi Rửa Bát Hafele Bella

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka MY 202

  Vòi Rửa Bát Teka MY 202

  Vòi Rửa Bát Teka MY 202

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka OS 201

  Vòi Rửa Bát Teka OS 201

  Vòi Rửa Bát Teka OS 201

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Tích hợp ROKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Icon black

  Vòi Rửa Bát Teka Icon black

  Vòi Rửa Bát Teka Icon black

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Kobe Pro

  Vòi Rửa Bát Teka Kobe Pro

  Vòi Rửa Bát Teka Kobe Pro

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Icon

  Vòi Rửa Bát Teka Icon

  Vòi Rửa Bát Teka Icon

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Elan/MW

  Vòi Rửa Bát Teka Elan/MW

  Vòi Rửa Bát Teka Elan/MW

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka INX 914

  Vòi Rửa Bát Teka INX 914

  Vòi Rửa Bát Teka INX 914

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Elan/MX

  Vòi Rửa Bát Teka Elan/MX

  Vòi Rửa Bát Teka Elan/MX

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Cuadro

  Vòi Rửa Bát Teka Cuadro

  Vòi Rửa Bát Teka Cuadro

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka MC 10 plus pull out (high)

  Vòi Rửa Bát Teka MC 10 plus pull out (high)

  Vòi Rửa Bát Teka MC 10 plus pull out (high)

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Kobe

  Vòi Rửa Bát Teka Kobe

  Vòi Rửa Bát Teka Kobe

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Expression

  Vòi Rửa Bát Teka Expression

  Vòi Rửa Bát Teka Expression

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Frame

  Vòi Rửa Bát Teka Frame

  Vòi Rửa Bát Teka Frame

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka MB2 pull out

  Vòi Rửa Bát Teka MB2 pull out

  Vòi Rửa Bát Teka MB2 pull out

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka ARES

  Vòi Rửa Bát Teka ARES

  Vòi Rửa Bát Teka ARES

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka MB2

  Vòi Rửa Bát Teka MB2

  Vòi Rửa Bát Teka MB2

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka MF2

  Vòi Rửa Bát Teka MF2

  Vòi Rửa Bát Teka MF2

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi Rửa Bát Hafele Luca - 566.32.201

  Vòi Rửa Bát Hafele Luca - 566.32.201

  Vòi Rửa Bát Hafele Luca - 566.32.201

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi Rửa Bát Hafele Kappa - 589.22.034

  Vòi Rửa Bát Hafele Kappa - 589.22.034

  Vòi Rửa Bát Hafele Kappa - 589.22.034

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi Rửa Bát Hafele Diego - 566.32.231

  Vòi Rửa Bát Hafele Diego - 566.32.231

  Vòi Rửa Bát Hafele Diego - 566.32.231

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi Rửa Bát Hafele Antonio - 566.32.211

  Vòi Rửa Bát Hafele Antonio - 566.32.211

  Vòi Rửa Bát Hafele Antonio - 566.32.211

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi Rửa Bát Hafele Matteo - 566.32.221

  Vòi Rửa Bát Hafele Matteo - 566.32.221

  Vòi Rửa Bát Hafele Matteo - 566.32.221

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa bát Argo I 2388

  Vòi rửa bát Argo I 2388

  Vòi rửa bát Argo I 2388

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa bát Argo I 2451

  Vòi rửa bát Argo I 2451

  Vòi rửa bát Argo I 2451

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa bát Argo G 2551

  Vòi rửa bát Argo G 2551

  Vòi rửa bát Argo G 2551

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa bát Argo G 2411

  Vòi rửa bát Argo G 2411

  Vòi rửa bát Argo G 2411

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa bát Argo G 2780

  Giá rẻ
  Vòi rửa bát Argo G 2780

  Vòi rửa bát Argo G 2780

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Blanco linus-S Champagnes

  Vòi Rửa Bát Blanco linus-S Champagnes

  Vòi Rửa Bát Blanco linus-S Champagnes

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANY
 • Vòi Rửa Bát Blancolinus- S Anthracite

  Vòi Rửa Bát Blancolinus- S Anthracite

  Vòi Rửa Bát Blancolinus- S Anthracite

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Blanco linus-S Jasmine

  Vòi Rửa Bát Blanco linus-S Jasmine

  Vòi Rửa Bát Blanco linus-S Jasmine

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANY
 • Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 3

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 3

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 3

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnh
 • Vòi Rửa Bát Blanco Linus-S Chrome

  Vòi Rửa Bát Blanco Linus-S Chrome

  Vòi Rửa Bát Blanco Linus-S Chrome

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnh
 • Vòi Rửa Bát Blanco Mida L

  Vòi Rửa Bát Blanco Mida L

  Vòi Rửa Bát Blanco Mida L

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnh
 • Vòi Rửa Bát Blanco mida Anthracite

  Vòi Rửa Bát Blanco mida Anthracite

  Vòi Rửa Bát Blanco mida Anthracite

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANY
 • Vòi Rửa Bát Blanco mida Champagnes

  Vòi Rửa Bát Blanco mida Champagnes

  Vòi Rửa Bát Blanco mida Champagnes

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Blancomida Jasmine

  Vòi Rửa Bát Blancomida Jasmine

  Vòi Rửa Bát Blancomida Jasmine

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANY
 • Vòi Rửa Bát Blanco mida Alu metallic

  Vòi Rửa Bát Blanco mida Alu metallic

  Vòi Rửa Bát Blanco mida Alu metallic

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANY
 • Vòi Rửa Bát Blanco mida chrome

  Vòi Rửa Bát Blanco mida chrome

  Vòi Rửa Bát Blanco mida chrome

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnh

Vòi rửa bát là vật dụng không thể thiếu trong mỗi căn bếp.Nó là nơi cấp nước cho các hoạt động khác nhau như rửa chén,bát, rửa thực phẩm,.. Do đặc điểm được sử dụng liên tục trong khi nấu nướng nên vòi rửa bát phải có độ bền cao,chất liệu không gỉ,không bám cặn,.Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại sản phẩm vòi rửa với giá cả và mẫu mã khác nhau.Tuy vào điều kiện kinh tế cũng như nhu cầu sử dụng sẽ chọn loại vòi rửa phù hợp.

Thuộc dòng sản phẩm cao cấp , vòi rửa nhập khẩu từ châu Âu có chất lượng và mẫu mã vượt trội. Dòng sản phẩm này được sản xuất bằng chất liệu cao cấp,dựa trên công nghệ hiện đại của châu Âu, khiến cho sản phẩm có độ bền cao và thiết kế đẹp,sang trọng.

Siêu thị nhà bếp Eurocook phân phối các sản phẩm vòi rửa bát nhập khẩu chính hãng từ châu Âu.Để mua hàng có thể đến trực tiếp các showroom của Eurocook hoặc điện thoại đặt hàng theo số :0903.856.668 - để mua hàng Online.Eurocok sẽ giao hàng tận nhà.

Dưới đây là danh sách các sản phẩm vòi rửa bát hiện đang được phân phối bởi Eurocook

Chia sẻ mạng xã hội abc

Các đối tác lớn: