KM2017-T4
khuyến mại 30/4/2017
Khuyến mại chefs - Chào hè 2017
 • Vòi rửa bát Teka MC 10 plus

  Vòi rửa bát Teka MC 10 plus

  5.000.000 VND

  Vòi rửa bát Teka MC 10 plus

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa hafale-HF-GI501

  Vòi rửa hafale-HF-GI501

  8.200.000 VND

  Vòi rửa hafale-HF-GI501

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa hafale-HF-GC311

  Vòi rửa hafale-HF-GC311

  5.900.000 VND

  Vòi rửa hafale-HF-GC311

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa hafele-HF-GC301

  Vòi rửa hafele-HF-GC301

  8.200.000 VND

  Vòi rửa hafele-HF-GC301

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa hafele-HF-C240V

  Vòi rửa hafele-HF-C240V

  2.700.000 VND

  Vòi rửa hafele-HF-C240V

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: Geece - Hi LạpPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa hafele-HF-C211I

  Vòi rửa hafele-HF-C211I

  5.300.000 VND

  Vòi rửa hafele-HF-C211I

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa hafele-HF-C201I

  Vòi rửa hafele-HF-C201I

  6.200.000 VND

  Vòi rửa hafele-HF-C201I

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa hafele-HF-C220I

  Vòi rửa hafele-HF-C220I

  8.600.000 VND

  Vòi rửa hafele-HF-C220I

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa chén Schock SC-300- Màu Rouge

  Vòi rửa chén Schock SC-300- Màu Rouge

  13.710.000 VND

  Vòi rửa chén Schock SC-300- Màu Rouge

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 10- 15 triệu
 • Vòi rửa chén Schock Wellius- Màu Polaris

  Vòi rửa chén Schock Wellius- Màu Polaris

  12.720.000 VND

  Vòi rửa chén Schock Wellius- Màu Polaris

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYPhân loại: Tích hợp ROKhoảng giá: 10- 15 triệu
 • Vòi rửa chén Schock Wellius- Màu Ner

  Vòi rửa chén Schock Wellius- Màu Ner

  12.420.000 VND

  Vòi rửa chén Schock Wellius- Màu Ner

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYPhân loại: Tích hợp ROKhoảng giá: 10- 15 triệu
 • Vòi rửa chén Schock Wellius- Màu Chrome

  Vòi rửa chén Schock Wellius- Màu Chrome

  11.460.000 VND

  Vòi rửa chén Schock Wellius- Màu Chrome

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 10- 15 triệu
 • Vòi rửa chén Schock Arcada-Màu Puro

  Vòi rửa chén Schock Arcada-Màu Puro

  11.660.000 VND

  Vòi rửa chén Schock Arcada-Màu Puro

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 10- 15 triệu
 • Vòi rửa chén Schock Arcada - Màu Chrome

  Vòi rửa chén Schock Arcada - Màu Chrome

  10.410.000 VND

  Vòi rửa chén Schock Arcada - Màu Chrome

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 10- 15 triệu
 • Vòi rửa chén Schock Piega Pull Out- Màu Magma

  Vòi rửa chén Schock Piega Pull Out- Màu Magma

  10.490.000 VND

  Vòi rửa chén Schock Piega Pull Out- Màu Magma

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 10- 15 triệu
 • Vòi rửa chén Schock Piega Pull Out

  Vòi rửa chén Schock Piega Pull Out

  10.490.000 VND

  Vòi rửa chén Schock Piega Pull Out

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 10- 15 triệu
 • Vòi rửa Argol G-2811

  Vòi rửa Argol G-2811

  2.850.000 VND

  Vòi rửa Argol G-2811

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa Argo G-0555P

  Vòi rửa Argo G-0555P

  6.850.000 VND

  Vòi rửa Argo G-0555P

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa Argo G-2466

  Vòi rửa Argo G-2466

  7.790.000 VND

  Vòi rửa Argo G-2466

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa Argo G-0585

  Vòi rửa Argo G-0585

  7.790.000 VND

  Vòi rửa Argo G-0585

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi chậu Topy A5500

  Vòi chậu Topy A5500

  1.950.000 VND

  Vòi chậu Topy A5500

  Hãng sản xuất: TOPYXuất xứ: KOREAPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi chậu Topy A305

  Vòi chậu Topy A305

  1.350.000 VND

  Vòi chậu Topy A305

  Hãng sản xuất: TOPYXuất xứ: KOREAPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi chậu Topy A4300

  Vòi chậu Topy A4300

  2.500.000 VND

  Vòi chậu Topy A4300

  Hãng sản xuất: TOPYXuất xứ: KOREAPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi chậu Topy A304-A2855

  Vòi chậu Topy A304-A2855

  5.000.000 VND

  Vòi chậu Topy A304-A2855

  Hãng sản xuất: TOPYXuất xứ: KOREAPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi bếp cắm chậu nóng lạnh A5300

  Vòi bếp cắm chậu nóng lạnh A5300

  2.100.000 VND

  Vòi bếp cắm chậu nóng lạnh A5300

  Hãng sản xuất: TOPYXuất xứ: KOREAPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi chậu Topy A304-11

  Vòi chậu Topy A304-11

  2.850.000 VND

  Vòi chậu Topy A304-11

  Hãng sản xuất: TOPYXuất xứ: KOREAPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi chậu Topy A304-A55

  Vòi chậu Topy A304-A55

  5.950.000 VND

  Vòi chậu Topy A304-A55

  Hãng sản xuất: TOPYXuất xứ: KOREAPhân loại: Tích hợp ROKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi chậu Topy A2852

  Vòi chậu Topy A2852

  2.800.000 VND

  Vòi chậu Topy A2852

  Hãng sản xuất: TOPYXuất xứ: KOREAPhân loại: Tích hợp ROKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi chậu Topy A77

  Vòi chậu Topy A77

  3.200.000 VND

  Vòi chậu Topy A77

  Hãng sản xuất: TOPYXuất xứ: KOREAPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi chậu Topy A99

  Vòi chậu Topy A99

  5.500.000 VND

  Vòi chậu Topy A99

  Hãng sản xuất: TOPYXuất xứ: KOREAPhân loại: Tích hợp ROKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi chậu Topy A66

  Vòi chậu Topy A66

  5.200.000 VND

  Vòi chậu Topy A66

  Hãng sản xuất: TOPYXuất xứ: KOREAPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi chậu Topy A88

  Vòi chậu Topy A88

  7.000.000 VND

  Vòi chậu Topy A88

  Hãng sản xuất: TOPYXuất xứ: KOREAPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi chậu Topy A5368

  Vòi chậu Topy A5368

  4.100.000 VND

  Vòi chậu Topy A5368

  Hãng sản xuất: TOPYXuất xứ: KOREAPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa bát Blanco Linus-S Alu Metallic

  Vòi rửa bát Blanco Linus-S Alu Metallic

  9.360.000 VND

  Vòi rửa bát Blanco Linus-S Alu Metallic

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka MT EXTRAIBLE

  Vòi Rửa Bát Teka MT EXTRAIBLE

  4.190.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka MT EXTRAIBLE

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka ARK 939

  Vòi Rửa Bát Teka ARK 939

  8.540.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka ARK 939

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka VTK 938

  Vòi Rửa Bát Teka VTK 938

  7.720.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka VTK 938

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka ARK 938

  Vòi Rửa Bát Teka ARK 938

  7.900.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka ARK 938

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka IN 995 Black

  Vòi Rửa Bát Teka IN 995 Black

  4.340.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka IN 995 Black

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka IN 995 Chrome

  Vòi Rửa Bát Teka IN 995 Chrome

  3.480.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka IN 995 Chrome

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi Rửa Bát Hafele Bella

  Vòi Rửa Bát Hafele Bella

  6.936.000 VND

  Vòi Rửa Bát Hafele Bella

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka MY 202

  Vòi Rửa Bát Teka MY 202

  10.500.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka MY 202

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka OS 201

  Vòi Rửa Bát Teka OS 201

  9.800.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka OS 201

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Tích hợp ROKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Icon black

  Vòi Rửa Bát Teka Icon black

  9.300.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka Icon black

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Kobe Pro

  Vòi Rửa Bát Teka Kobe Pro

  8.590.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka Kobe Pro

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Icon

  Vòi Rửa Bát Teka Icon

  8.490.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka Icon

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Elan/MW

  Vòi Rửa Bát Teka Elan/MW

  7.890.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka Elan/MW

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka INX 914

  Vòi Rửa Bát Teka INX 914

  7.680.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka INX 914

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Elan/MX

  Vòi Rửa Bát Teka Elan/MX

  7.070.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka Elan/MX

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Cuadro

  Vòi Rửa Bát Teka Cuadro

  6.980.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka Cuadro

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka MC 10 plus pull out (high)

  Vòi Rửa Bát Teka MC 10 plus pull out (high)

  6.560.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka MC 10 plus pull out (high)

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Kobe

  Vòi Rửa Bát Teka Kobe

  6.360.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka Kobe

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Expression

  Vòi Rửa Bát Teka Expression

  6.360.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka Expression

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka Frame

  Vòi Rửa Bát Teka Frame

  6.160.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka Frame

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka MB2 pull out

  Vòi Rửa Bát Teka MB2 pull out

  4.850.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka MB2 pull out

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka ARES

  Vòi Rửa Bát Teka ARES

  3.530.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka ARES

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka MB2

  Vòi Rửa Bát Teka MB2

  4.340.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka MB2

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi Rửa Bát Teka MF2

  Vòi Rửa Bát Teka MF2

  1.800.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka MF2

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi Rửa Bát Hafele Luca - 566.32.201

  Vòi Rửa Bát Hafele Luca - 566.32.201

  2.871.000 VND

  Vòi Rửa Bát Hafele Luca - 566.32.201

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi Rửa Bát Hafele Kappa - 589.22.034

  Vòi Rửa Bát Hafele Kappa - 589.22.034

  2.306.000 VND

  Vòi Rửa Bát Hafele Kappa - 589.22.034

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi Rửa Bát Hafele Diego - 566.32.231

  Vòi Rửa Bát Hafele Diego - 566.32.231

  1.821.000 VND

  Vòi Rửa Bát Hafele Diego - 566.32.231

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi Rửa Bát Hafele Antonio - 566.32.211

  Vòi Rửa Bát Hafele Antonio - 566.32.211

  1.722.000 VND

  Vòi Rửa Bát Hafele Antonio - 566.32.211

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi Rửa Bát Hafele Matteo - 566.32.221

  Vòi Rửa Bát Hafele Matteo - 566.32.221

  1.415.000 VND

  Vòi Rửa Bát Hafele Matteo - 566.32.221

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa bát Argo I 2388

  Vòi rửa bát Argo I 2388

  8.680.000 VND

  Vòi rửa bát Argo I 2388

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa bát Argo I 2451

  Vòi rửa bát Argo I 2451

  2.950.000 VND

  Vòi rửa bát Argo I 2451

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa bát Argo G 2551

  Vòi rửa bát Argo G 2551

  4.460.000 VND

  Vòi rửa bát Argo G 2551

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa bát Argo G 2411

  Vòi rửa bát Argo G 2411

  3.950.000 VND

  Vòi rửa bát Argo G 2411

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa bát Argo G 2780

  Vòi rửa bát Argo G 2780

  5.950.000 VND

  Vòi rửa bát Argo G 2780

  Hãng sản xuất: ArgoXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Blanco Grohe K7

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe K7

  26.640.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe K7

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: Trên 15 triệu
 • Vòi Rửa Bát Blanco Eve

  Vòi Rửa Bát Blanco Eve

  19.755.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco Eve

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: Trên 15 triệu
 • Vòi Rửa Bát Blanco culina S

  Vòi Rửa Bát Blanco culina S

  19.057.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco culina S

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: Trên 15 triệu
 • Vòi Rửa Bát Blanco Grohe K4

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe K4

  18.325.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe K4

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: Trên 15 triệu
 • Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Europlus

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Europlus

  16.551.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Europlus

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: Trên 15 triệu
 • Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Esence

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Esence

  14.377.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Esence

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnh
 • Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 1

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 1

  13.802.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 1

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 10- 15 triệu
 • Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 2

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 2

  11.251.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 2

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 10- 15 triệu
 • Vòi Rửa Bát Blanco linus-S Champagnes

  Vòi Rửa Bát Blanco linus-S Champagnes

  8.840.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco linus-S Champagnes

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANY
 • Vòi Rửa Bát Blancolinus- S Anthracite

  Vòi Rửa Bát Blancolinus- S Anthracite

  8.840.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blancolinus- S Anthracite

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Blanco linus-S Jasmine

  Vòi Rửa Bát Blanco linus-S Jasmine

  8.840.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco linus-S Jasmine

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANY
 • Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 3

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 3

  9.620.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Minta 3

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnh
 • Vòi Rửa Bát Blancolinus-s

  Vòi Rửa Bát Blancolinus-s

  8.830.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blancolinus-s

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnh
 • Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Concetto 1

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Concetto 1

  7.628.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Concetto 1

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Eurostyle OHM

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Eurostyle OHM

  6.325.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco Grohe Eurostyle OHM

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi Rửa Bát Blanco Bauflow pillar

  Vòi Rửa Bát Blanco Bauflow pillar

  5.181.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco Bauflow pillar

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnh
 • Vòi Rửa Bát Blanco Bauflow One Had

  Vòi Rửa Bát Blanco Bauflow One Had

  4.987.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco Bauflow One Had

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnh
 • Vòi Rửa Bát Blanco Mida L

  Vòi Rửa Bát Blanco Mida L

  3.445.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco Mida L

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnh
 • Vòi Rửa Bát Blanco mida Anthracite

  Vòi Rửa Bát Blanco mida Anthracite

  2.720.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco mida Anthracite

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANY
 • Vòi Rửa Bát Blanco mida Champagnes

  Vòi Rửa Bát Blanco mida Champagnes

  2.720.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco mida Champagnes

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi Rửa Bát Blancomida Jasmine

  Vòi Rửa Bát Blancomida Jasmine

  3.268.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blancomida Jasmine

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANY
 • Vòi Rửa Bát Blanco mida Alu metallic

  Vòi Rửa Bát Blanco mida Alu metallic

  2.720.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco mida Alu metallic

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANY
 • Vòi Rửa Bát Blanco mida chrome

  Vòi Rửa Bát Blanco mida chrome

  2.380.000 VND

  Vòi Rửa Bát Blanco mida chrome

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYPhân loại: Nóng lạnh

Vòi rửa bát là vật dụng không thể thiếu trong mỗi căn bếp.Nó là nơi cấp nước cho các hoạt động khác nhau như rửa chén,bát, rửa thực phẩm,.. Do đặc điểm được sử dụng liên tục trong khi nấu nướng nên vòi rửa bát phải có độ bền cao,chất liệu không gỉ,không bám cặn,.Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại sản phẩm vòi rửa với giá cả và mẫu mã khác nhau.Tuy vào điều kiện kinh tế cũng như nhu cầu sử dụng sẽ chọn loại vòi rửa phù hợp.

Thuộc dòng sản phẩm cao cấp , vòi rửa nhập khẩu từ châu Âu có chất lượng và mẫu mã vượt trội. Dòng sản phẩm này được sản xuất bằng chất liệu cao cấp,dựa trên công nghệ hiện đại của châu Âu, khiến cho sản phẩm có độ bền cao và thiết kế đẹp,sang trọng.

Siêu thị nhà bếp Eurocook phân phối các sản phẩm vòi rửa bát nhập khẩu chính hãng từ châu Âu.Để mua hàng có thể đến trực tiếp các showroom của Eurocook hoặc điện thoại đặt hàng theo số :0903.856.668 - để mua hàng Online.Eurocok sẽ giao hàng tận nhà.

Dưới đây là danh sách các sản phẩm vòi rửa bát hiện đang được phân phối bởi Eurocook

Các đối tác lớn: