Tuyển dụng: TP Kinh doanh đại lý BOSCH (Hạn HS: 30.5.2024)
Tuyển dụng: TP Kinh doanh đại lý BOSCH (Hạn HS: 30.5.2024)

Vị trí: Phát triển đại lý Miền Nam về thiết bị nhà bếp BOSCH Thu nhập: 12- 25

Tuyển dụng Nhân viên Marketing Online
Tuyển dụng Nhân viên Marketing Online

Vị trí: Nhân viên Marketing Thu nhập: Từ 10-20 Triệu

Kỹ thuật Bảo hành thiết bị nhà bếp BOSCH ( Hạn HS: 30.11.2022)
Kỹ thuật Bảo hành thiết bị nhà bếp BOSCH ( Hạn HS: 30.11.2022)

Vị trí: Kỹ thuật bảo hành thiết bị gia dụng Bosch Hạn HS: 30.11.2022

Các đối tác lớn: