KM2017-3
Km2017-3
KM2017-3 may rua bat
KM2017-3- lo nuong, lo vi song
 • Máy Hút Mùi Bosch DHI965V

  Máy Hút Mùi Bosch DHI965V

  12.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DHI965V

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Âm TủKhoảng giá: 6 ->15.000.000Công suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: Germany
 • Máy hút mùi Bosch DFM064W50

  Máy hút mùi Bosch DFM064W50

  7.300.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy hút mùi Bosch DFM064W50

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Âm TủCông suất hút: 200 - 500 m3/hKích Thước: 60 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Máy Hút Mùi Bosch DHI625T

  Máy Hút Mùi Bosch DHI625T

  6.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DHI625T

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Âm TủCông suất hút: 200 - 500 m3/hKích Thước: 60 cmXuất xứ: ItalyKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Máy Hút Mùi Bosch DHI923GSG

  Máy Hút Mùi Bosch DHI923GSG

  8.896.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DHI923GSG

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Âm TủCông suất hút: 200 - 500 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: ItalyKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Máy Hút Mùi Bosch DHL755B

  Máy Hút Mùi Bosch DHL755B

  8.990.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DHL755B

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Âm TủCông suất hút: 500- 650 m3/hKích Thước: 70 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Máy Hút Mùi Bosch DWB07W651

  Máy Hút Mùi Bosch DWB07W651

  9.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DWB07W651

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 500- 650 m3/hKích Thước: 70 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Máy Hút Mùi Bosch DHI665V

  Máy Hút Mùi Bosch DHI665V

  16.200.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DHI665V

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Âm TủKhoảng giá: 6 ->15.000.000Công suất hút: 500- 650 m3/hKích Thước: 60 cmXuất xứ: Germany
 • Máy Hút Mùi Bosch DWW077A50

  Máy Hút Mùi Bosch DWW077A50

  16.896.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DWW077A50

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 70 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 15 ->25.000.000
 • Máy Hút Mùi Độc Lập Bosch DIB097A50

  Máy Hút Mùi Độc Lập Bosch DIB097A50

  24.900.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Độc Lập Bosch DIB097A50

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: ĐảoKhoảng giá: 15 ->25.000.000Công suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: Germany
 • Máy Hút Mùi Bosch DIC043650

  Máy Hút Mùi Bosch DIC043650

  34.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DIC043650

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: ĐảoCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 40 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: > 25.000.000
 • Máy Hút Mùi Độc Lập Bosch DIB098E50

  Máy Hút Mùi Độc Lập Bosch DIB098E50

  31.900.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Độc Lập Bosch DIB098E50

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: ĐảoKhoảng giá: > 25.000.000Công suất hút: 1000 - 1200 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: Germany
 • Hút mùi Bosch DWB097J50

  Hút mùi Bosch DWB097J50

  20.900.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Hút mùi Bosch DWB097J50

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 15 ->25.000.000
 • Máy hút mùi Bosch DWA077A50

  Máy hút mùi Bosch DWA077A50

  12.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy hút mùi Bosch DWA077A50

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 70 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Máy Hút Mùi Bosch DWA067A50

  Máy Hút Mùi Bosch DWA067A50

  11.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DWA067A50

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 500- 650 m3/hKích Thước: 60 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Máy hút mùi Bosch DWA09E651 chính hãng

  Máy hút mùi Bosch DWA09E651 chính hãng

  12.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy hút mùi Bosch DWA09E651 chính hãng

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: PolandKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Hút Mùi Bosch DWA097A50

  Hút Mùi Bosch DWA097A50

  11.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Hút Mùi Bosch DWA097A50

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Máy hút mùi Bosch DWB097A52

  Máy hút mùi Bosch DWB097A52

  13.900.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy hút mùi Bosch DWB097A52

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Máy Hút Mùi Bosch DWB067A50

  Máy Hút Mùi Bosch DWB067A50

  12.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DWB067A50

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 60 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Hút Mùi Bosch DWB077A50

  Hút Mùi Bosch DWB077A50

  14.200.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Hút Mùi Bosch DWB077A50

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 70 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Máy Hút Mùi Bosch DWB098E51

  Máy Hút Mùi Bosch DWB098E51

  20.200.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DWB098E51

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 850 - 1000 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 15 ->25.000.000
 • Máy Hút Mùi Độc Lập Bosch DIB091K50 chính hãng

  Máy Hút Mùi Độc Lập Bosch DIB091K50 chính hãng

  39.200.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Độc Lập Bosch DIB091K50 chính hãng

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: ĐảoCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: > 25.000.000
 • Máy Hút Mùi Bosch DWB097E51

  Máy Hút Mùi Bosch DWB097E51

  17.300.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DWB097E51

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 15 ->25.000.000
 • Hút mùi kính vát Bosch DWK098G61

  Hút mùi kính vát Bosch DWK098G61

  28.300.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Hút mùi kính vát Bosch DWK098G61

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Trang TríCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: ItalyKhoảng giá: > 25.000.000
 • Hút Mùi Bosch DWB097A50

  Hút Mùi Bosch DWB097A50

  15.200.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Hút Mùi Bosch DWB097A50

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 15 ->25.000.000
 • Máy Hút Mùi Bosch DWB097E50

  Máy Hút Mùi Bosch DWB097E50

  0 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DWB097E50

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: Germany
 • Máy Hút Mùi Bosch DHI623GSG

  Máy Hút Mùi Bosch DHI623GSG

  7.805.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DHI623GSG

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Âm TủCông suất hút: 200 - 500 m3/hKích Thước: 60 cmXuất xứ: ItalyKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Máy Hút Mùi Bosch DHI625R

  Máy Hút Mùi Bosch DHI625R

  5.900.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DHI625R

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Âm TủCông suất hút: 200 - 500 m3/hKích Thước: 60 cmXuất xứ: ItalyKhoảng giá: 3 -> 6.000.000
 • Hút mùi kính vát bosch DWK09G660

  Hút mùi kính vát bosch DWK09G660

  24.200.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Hút mùi kính vát bosch DWK09G660

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Trang TríCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: ItalyKhoảng giá: 15 ->25.000.000
 • Máy hút mùi Bosch DWK098G60

  Máy hút mùi Bosch DWK098G60

  31.900.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy hút mùi Bosch DWK098G60

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 850 - 1000 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: > 25.000.000
 • Hút mùi gắn áp tường DWB09W651

  Hút mùi gắn áp tường DWB09W651

  12.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Hút mùi gắn áp tường DWB09W651

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Máy Hút Mùi Bosch DWA06E651

  Máy Hút Mùi Bosch DWA06E651

  8.900.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy Hút Mùi Bosch DWA06E651

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 60 cmXuất xứ: PolandKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Máy hút mùi Bosch DWA07E651 kính 70cm

  Máy hút mùi Bosch DWA07E651 kính 70cm

  11.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy hút mùi Bosch DWA07E651 kính 70cm

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 70 cmXuất xứ: PolandKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Máy hút mùi Bosch DWB06W651

  Máy hút mùi Bosch DWB06W651

  10.900.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy hút mùi Bosch DWB06W651

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 60 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 6 ->15.000.000
 • Hút mùi Bosch DWB098J50

  Hút mùi Bosch DWB098J50

  22.990.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Hút mùi Bosch DWB098J50

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Hiện ĐạiCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 15 ->25.000.000
 • Hút mùi Bosch DFS097K50 

  Hút mùi Bosch DFS097K50 

  23.690.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Hút mùi Bosch DFS097K50 

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Âm TủCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 90 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 15 ->25.000.000
 • Hút mùi Bosch DFS067K50

  Hút mùi Bosch DFS067K50

  19.700.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Hút mùi Bosch DFS067K50

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Âm TủCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 60 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 15 ->25.000.000
 • Máy hút mùi Bosch DFS067A50

  Máy hút mùi Bosch DFS067A50

  12.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

  Máy hút mùi Bosch DFS067A50

  Hãng sản xuất: BoschPhân loại: Kiểu Âm TủCông suất hút: 650 - 850 m3/hKích Thước: 60 cmXuất xứ: GermanyKhoảng giá: 6 ->15.000.000

Khi nấu ăn không thể tránh khỏi những mùi khó chịu do mùi thức ăn hoặc mùi cháy và hàng tá loại mùi khác trong căn bếp nhà bạn.Để làm sạch không khí khi nấu nướng việc sử dụng máy hút mùi thì máy hút mùi Bosch đang được rất nhiều người lựa chọn vì những ưu điểm vượt trội của nó.

 

Máy hút mùi Bosch nhập khẩu với nhiều tính năng vượt trội

Để chắc chắn rằng bạn chỉ ngửi thấy những gì bạn thực sự muốn mùi khi bạn đang nấu ăn, Bosch đã phát triển một loạt các sản phẩm máy hút mùi đặc biệt mạnh mẽ. Ngoài ra, cách nhiệt và một ổ đĩa, tiếng ồn thấp làm cho sản phẩm hoạt động rất yên tĩnh mà bạn và người của bạn sẽ khó có thể nghe thấy gì.Sau đây là các tính năng nổi bật.

Tính năng hiện đại của máy hút mùi Bosch

 • Mức độ tiếng ồn thấp : với động cơ EcoSilence đnag trang bị trên máy hút mùi Bosch cao cấp sẽ giúp hạn chế được tối đa độ ồn từ động cơ . Vì vậy, bạn có thể trò chuyện với khách hàng của bạn trong khi nấu ăn mà bạn hầu như không để đến chúng. Âm thanh được tạo ra bởi tiếng ồn của động cơ chính và các luồng không khí, tùy thuộc vào mức độ hút. Sử dụng thiết kế lắp âm, 50% tiếng ồn được ngầm hoá ra bên ngoài. Phễu hút với module CleanAir tạo ra chỉ 3 dB (A) ít tiếng ồn hơn các hệ thống máy hút mùi thông thường trong khi sản phẩm có hiệu suất tương tự.
 • EcoSensor: Bộ cảm biến sinh học tự động điều chỉnh công suất của máy hút mùi Bosch giúp không chỉ sử dụng lượng tối ưu khả năng tiết kiệm năng lượng,mà còn giúp bạn rảnh tay hơn khi nấu ăn.
 • Làm sạch không khí : Các Module làm sạch không khí được thiết kế bằng thép không gỉ sạch sẽ, hiện đại cho phép cho một lắp đặt dễ dàng trong căn bếp. Đó là một phụ kiện tùy chọn cho nón che ống khói và có thể được dễ dàng cài đặt với bất kỳ bức tường. Các CleanAir Mô-đun bao gồm một bộ lọc than hoạt tính đặc biệt và một thiết kế bằng thép không gỉ bảng điều khiển bên ngoài. Nhờ sự, bề mặt đá đen lớn như của các bộ lọc than hoạt tính và nội dung hoạt động cacbon rất cao (tương đương với diện tích bề mặt khoảng 50 sân bóng đá), đặc biệt là giảm mùi thâm đạt được (95%). Do đó, bộ lọc carbon đặc biệt tích cực thu được kết quả tương tự như một hệ thống ống dẫn 
 • Chiếu sáng LED : Máy hút khói khử mùi Bosch còn được trang bị đèn LED bao gồm 6 LED công suất lớn với tuổi thọ 40.000 giờ. Nếu sử dụng 2,7 giờ hoạt động mỗi ngày mà có nghĩa là có thể sử dụng khoảng 40 năm .Đèn LED này có độ sáng 890 lux - đèn LED hiện đang nằm trong số những sáng nhất trên thị trường.

 

Showroom Eurocook phân phối máy hút mùi Bosch chính hãng nhập khẩu từ Đức

Siêu thị nhà bếp Eurocook là đơn vị phân phối máy hút mùi Bosch nhập khẩu uy tín.Với các đại lý phân phối tại các thành phố lớn và hệ thống vân chuyển chuyên nghiệp ,Eurocook không chỉ mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng mà còn có chính sách chăm sóc khách hàng ưu việt nhất.

Để  sở hữu cho mình một sản phẩm máy hút mùi Bosch chính hãng với giá ưu đãi nhất vui lòng liên hệ đặt hàng qua hotline: 0903.856.668 hoặc tới với các showroom của Eurocook trên cả nước để mua hàng.

>>> xem danh sách các đại lý phân phối máy hút mùi Bosch chính hãng của eurocook tại đây

Tags tìm kiếm: máy hút khử mùi Bosch, may hut mui bosch, máy hút mùi Đức,mua máy hút mùi Bosch tại Hà Nội, mua máy hút mùi Bosch tại Sài Gòn, máy hút mùi Bosch giá tốt, hút mùi Bosch giá rẻ, máy hút mùi Boss,hút mùi Bosch , hút mùi bosch nhập khẩu, hút mùi bosch đức, hút mùi Bosch chính hãng.. 

Dưới đây là danh sách các sản phâm máy hút mùi Bosch tại Eurocook.

 •  

 

Các đối tác lớn: