Xả hàng tồn
Chương trình khuyến mãi 2/9
Siemens ! Tận hưởng cuộc sống trong căn nhà bạn.
XẢ KHO TEKA - THẢ PHANH MUA SẮM - TIẾT KIỆM TỐI ĐA
 • Bếp điện từ Canzy CZ - 800GB

  Bếp điện từ Canzy CZ - 800GB

  9.735.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ Canzy CZ - 800GB

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 2 bếpXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Canzy CZ IB822

  Bếp từ Canzy CZ IB822

  15.984.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Canzy CZ IB822

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp từ Canzy CZ-2T

  Bếp từ Canzy CZ-2T

  10.864.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Canzy CZ-2T

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp từ Canzy CZ-EI02

  Bếp từ Canzy CZ-EI02

  7.984.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Canzy CZ-EI02

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: < 10.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp từ Canzy CZ-202I

  Bếp từ Canzy CZ-202I

  15.984.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Canzy CZ-202I

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp từ Canzy CZ- BM720T

  Bếp từ Canzy CZ- BM720T

  18.384.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Canzy CZ- BM720T

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp từ Canzy CZ-BM721T

  Bếp từ Canzy CZ-BM721T

  18.384.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Canzy CZ-BM721T

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp từ Canzy CZ IG822

  Bếp từ Canzy CZ IG822

  15.984.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Canzy CZ IG822

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Canzy CZ-72IBS

  Bếp từ Canzy CZ-72IBS

  14.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Canzy CZ-72IBS

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp từ Canzy CZ400-2GB

  Bếp từ Canzy CZ400-2GB

  7.485.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Canzy CZ400-2GB

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: < 10.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp từ Canzy CZ500-2ID

  Bếp từ Canzy CZ500-2ID

  10.485.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Canzy CZ500-2ID

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp từ Canzy CZ600-2GIB

  Bếp từ Canzy CZ600-2GIB

  12.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Canzy CZ600-2GIB

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp từ Canzy CZ-3002SS

  Bếp từ Canzy CZ-3002SS

  4.990.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Canzy CZ-3002SS

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: < 10.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp từ Teka IT 6420

  Bếp từ Teka IT 6420

  20.650.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Teka IT 6420

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: EU
 • Bếp từ TEKA IT 6350 IKNOB

  Bếp từ TEKA IT 6350 IKNOB

  24.400.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ TEKA IT 6350 IKNOB

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Teka IZF 6320

  Bếp từ Teka IZF 6320

  20.140.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Teka IZF 6320

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Teka IZF 6424

  Bếp từ Teka IZF 6424

  22.050.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Teka IZF 6424

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Teka IRF 9430

  Bếp từ Teka IRF 9430

  31.400.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Teka IRF 9430

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: >30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Teka IR 8300 HS

  Bếp từ Teka IR 8300 HS

  25.420.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Teka IR 8300 HS

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: EU
 • Bếp từ Teka IRC 9430 KS

  Bếp từ Teka IRC 9430 KS

  45.530.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Teka IRC 9430 KS

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: >30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Teka IRF 9480 TFT

  Bếp từ Teka IRF 9480 TFT

  66.280.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Teka IRF 9480 TFT

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: >30.000.000Xuất xứ: EU
 • Bếp từ Bosch PXV975DC1E

  Bếp từ Bosch PXV975DC1E

  46.200.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PXV975DC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: >30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PXX975DC1E

  Bếp từ Bosch PXX975DC1E

  49.800.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PXX975DC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 5 bếpKhoảng giá: >30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Teka IR 6131

  Bếp Từ Teka IR 6131

  14.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Teka IR 6131

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • BẾP TỪ ĐÔI EH-DIH330

  BẾP TỪ ĐÔI EH-DIH330

  12.510.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  BẾP TỪ ĐÔI EH-DIH330

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpXuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp từ Bosch PIK675N24E

  Bếp từ Bosch PIK675N24E

  19.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIK675N24E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PIR675N17E

  Bếp từ Bosch PIR675N17E

  26.800.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIR675N17E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ TeKa IZ 6315

  Bếp Từ TeKa IZ 6315

  15.200.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ TeKa IZ 6315

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ TeKa IB 6315

  Bếp Từ TeKa IB 6315

  13.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ TeKa IB 6315

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ TeKa IB 6310

  Bếp Từ TeKa IB 6310

  14.300.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ TeKa IB 6310

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PVS851FB1E

  Bếp từ Bosch PVS851FB1E

  29.900.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PVS851FB1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: >30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Chefs EH-DIH366P

  Bếp từ Chefs EH-DIH366P

  16.650.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Chefs EH-DIH366P

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Chefs EH-DIH888S

  Bếp từ Chefs EH-DIH888S

  18.270.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Chefs EH-DIH888S

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Từ Siemens EH631BL18E

  Bếp Từ Siemens EH631BL18E

  15.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Siemens EH631BL18E

  Hãng sản xuất: SIEMENSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PID651FC1E

  Bếp từ Bosch PID651FC1E

  19.900.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PID651FC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PVS651FC1E

  Bếp từ Bosch PVS651FC1E

  18.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PVS651FC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Siemens EH675LDC1E

  Bếp từ Siemens EH675LDC1E

  23.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Siemens EH675LDC1E

  Hãng sản xuất: SIEMENSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Siemens EH775LCD1E

  Bếp từ Siemens EH775LCD1E

  25.800.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Siemens EH775LCD1E

  Hãng sản xuất: SIEMENSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Siemens EH675FJC1E

  Bếp từ Siemens EH675FJC1E

  19.800.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Siemens EH675FJC1E

  Hãng sản xuất: SIEMENSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Siemens EH651FJB1E

  Bếp từ Siemens EH651FJB1E

  16.800.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Siemens EH651FJB1E

  Hãng sản xuất: SIEMENSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Siemens EH651FDC1E

  Bếp từ Siemens EH651FDC1E

  20.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Siemens EH651FDC1E

  Hãng sản xuất: SIEMENSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Teka IRS943

  Bếp từ Teka IRS943

  32.140.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Teka IRS943

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: >30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Siemens EX975LVC1E

  Bếp từ Siemens EX975LVC1E

  47.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Siemens EX975LVC1E

  Hãng sản xuất: SIEMENSSố lượng bếp: 5 bếpKhoảng giá: >30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PXJ675DC1E

  Bếp từ Bosch PXJ675DC1E

  20.580.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PXJ675DC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Siemens EX275FXB1E

  Bếp từ Siemens EX275FXB1E

  30.800.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Siemens EX275FXB1E

  Hãng sản xuất: SIEMENSSố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: >30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Siemens EX875LEC1E

  Bếp từ Siemens EX875LEC1E

  33.800.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Siemens EX875LEC1E

  Hãng sản xuất: SIEMENSSố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: >30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PIJ675FC1E

  Bếp từ Bosch PIJ675FC1E

  19.900.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIJ675FC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Siemens EH875ML21E

  Bếp Từ Siemens EH875ML21E

  28.900.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Siemens EH875ML21E

  Hãng sản xuất: SIEMENSSố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Siemens EH651FJ17E

  Bếp Từ Siemens EH651FJ17E

  19.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Siemens EH651FJ17E

  Hãng sản xuất: SIEMENSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PID775DC1E

  Bếp từ Bosch PID775DC1E

  23.900.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PID775DC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PIE875DC1E

  Bếp từ Bosch PIE875DC1E

  25.900.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIE875DC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PID675DC1E

  Bếp từ Bosch PID675DC1E

  20.900.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PID675DC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PID672F27E

  Bếp từ Bosch PID672F27E

  25.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PID672F27E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Teka IR831.2

  Bếp từ Teka IR831.2

  26.000.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Teka IR831.2

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Bosch PID651N24E

  Bếp Từ Bosch PID651N24E

  20.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Bosch PID651N24E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Bosch PIJ651F27E

  Bếp Từ Bosch PIJ651F27E

  19.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Bosch PIJ651F27E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000
 • Bếp từ Bosch PIJ651B17E

  Bếp từ Bosch PIJ651B17E

  18.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIJ651B17E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PXY875KE1E

  Bếp từ Bosch PXY875KE1E

  43.800.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PXY875KE1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: >30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Chef's EH-DIH343

  Bếp từ Chef's EH-DIH343

  14.300.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Chef's EH-DIH343

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp từ đôi Chefs EH DIH888P

  Bếp từ đôi Chefs EH DIH888P

  19.390.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ đôi Chefs EH DIH888P

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Từ Chefs EH-IH535

  Bếp Từ Chefs EH-IH535

  14.310.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Chefs EH-IH535

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: EU
 • Bếp từ ba Chef's EH-IH533

  Bếp từ ba Chef's EH-IH533

  14.310.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ ba Chef's EH-IH533

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: EU
 • Bếp điện từ ba Chef's EH-MIX533

  Bếp điện từ ba Chef's EH-MIX533

  14.310.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ ba Chef's EH-MIX533

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: EU
 • Bếp từ Chefs EH-IH555

  Bếp từ Chefs EH-IH555

  19.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Chefs EH-IH555

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp từ Chefs EH-DIH386

  Bếp từ Chefs EH-DIH386

  17.550.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Chefs EH-DIH386

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Từ Bosch PMI968MS

  Bếp Từ Bosch PMI968MS

  14.990.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Bosch PMI968MS

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: PRC
 • Bếp Từ Chefs EH-DIH321

  Bếp Từ Chefs EH-DIH321

  8.990.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Chefs EH-DIH321

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: < 10.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp Từ Chefs EH-DIH333

  Bếp Từ Chefs EH-DIH333

  13.410.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Chefs EH-DIH333

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp từ Chefs EH-DIH890

  Bếp từ Chefs EH-DIH890

  20.610.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Chefs EH-DIH890

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Từ Electrolux EHH6332XOK

  Bếp Từ Electrolux EHH6332XOK

  16.290.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Electrolux EHH6332XOK

  Hãng sản xuất: ELECTROLUXSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Từ Electrolux EHM6532FOK

  Bếp Từ Electrolux EHM6532FOK

  17.390.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Electrolux EHM6532FOK

  Hãng sản xuất: ELECTROLUXSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Từ Electrolux EHH6332FOK

  Bếp Từ Electrolux EHH6332FOK

  17.890.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Electrolux EHH6332FOK

  Hãng sản xuất: ELECTROLUXSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Từ Electrolux EHH6332ISK

  Bếp Từ Electrolux EHH6332ISK

  15.590.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Electrolux EHH6332ISK

  Hãng sản xuất: ELECTROLUXSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Từ Teka IRS 933

  Bếp Từ Teka IRS 933

  21.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Teka IRS 933

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: EU
 • Bếp Từ Teka IR 831

  Bếp Từ Teka IR 831

  26.020.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Teka IR 831

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: EU
 • Bếp Từ Teka IRS 631

  Bếp Từ Teka IRS 631

  15.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Teka IRS 631

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: EU
 • Bếp Từ Teka IR 6031

  Bếp Từ Teka IR 6031

  14.900.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Teka IR 6031

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: EU
 • Bếp Từ Teka IR 721

  Bếp Từ Teka IR 721

  16.930.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Teka IR 721

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: EU
 • Bếp Từ Siemens EH675MR17E

  Bếp Từ Siemens EH675MR17E

  25.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Siemens EH675MR17E

  Hãng sản xuất: SIEMENSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Chefs EH-DIH888

  Bếp Từ Chefs EH-DIH888

  19.350.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Chefs EH-DIH888

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Từ Chefs EH-DIH366

  Bếp Từ Chefs EH-DIH366

  16.650.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Chefs EH-DIH366

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Từ Chefs EH-IH545

  Bếp Từ Chefs EH-IH545

  16.850.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Chefs EH-IH545

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Chefs EH-DIH866

  Bếp Từ Chefs EH-DIH866

  15.291.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Chefs EH-DIH866

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Chefs EH-DIH311

  Bếp Từ Chefs EH-DIH311

  12.590.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Chefs EH-DIH311

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp Từ Chefs EH-DIH2000A

  Bếp Từ Chefs EH-DIH2000A

  6.830.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Chefs EH-DIH2000A

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: < 10.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 •  Bếp từ Bosch PIJ651FC1E

  Bếp từ Bosch PIJ651FC1E

  18.800.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIJ651FC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PIJ651BB1E

  Bếp từ Bosch PIJ651BB1E

  16.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIJ651BB1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PXC275FC1E

  Bếp từ Bosch PXC275FC1E

  28.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PXC275FC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Bosch PID675N24E

  Bếp Từ Bosch PID675N24E

  19.500.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Bosch PID675N24E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E

  Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E

  15.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Bosch PUC631BB2E

  Bếp Từ Bosch PUC631BB2E

  14.900.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Bosch PUC631BB2E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp 3 từ Bosch PIM631B18E

  Bếp 3 từ Bosch PIM631B18E

  14.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp 3 từ Bosch PIM631B18E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PIL631B18E

  Bếp từ Bosch PIL631B18E

  15.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIL631B18E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN

Bếp từ giúp việc nấu ăn trở lên đơn giản và dễ dàng hơn,sẽ không còn phải chiu mùi khói bụi. Nấu ăn với bếp từ nhanh, sạch sẽ đặc biệt an toàn cho cả gia đình.

Ưu điểm của bếp từ:

- Nấu ăn nhanh: Đây là loại bếp nấu ăn nhanh nhất hiện nay trên thị trường.

- Hiệu suất nấu cao: Bếp từ cho hiệu suất nấu lên đến 90% (trong khi bếp gas chỉ 40%) nên tận dụng tối đa nhiên liệu khi sử dụng.

- Chi phí khi sử dụng thấp: Bởi hiệu suất nấu cao nên bếp từ đun nấu rất nhanh, không lãng phí nhiên liệu bởi nhiên liệu sử dụng cho nấu không bị thất thoát nhiều.

- An toàn cho người sử dụng: Bếp từ hiện là loại bếp an toàn nhất hiện nay. Bếp từ sử dụng dòng điện để nấu nên không gây cháy nổ, ngộ độc khí hay bị bỏng trong khi sử dụng.

- Dễ dàng vệ sinh, lau chùi.

- Bề mặt bếp khi đun nấu không bị nóng. Bếp từ khi nấu chỉ nóng tại khu vực nấu (bề mặt bếp nấu tiếp xúc với dụng cụ nấu), những vùng xung quanh vẫn mát, rất an toàn.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị phân phối bếp từ nhập khẩu từ châu Âu với nhiều mẫu mã và giá cả khác nhau.

Siêu thị nhà bếp Eurocook  là đại lý phân phối bếp từ âm, bếp từ cao cấp nhập khẩu chính hãng từ Châu Âu. Các sản phẩm được bày bán tại Eurocook đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng như được kiểm tra kỹ càng trước khi xuất xưởng. Eurocook  cam kết bán hàng chính hãng với giá ưu đãi nhất tới tay người tiêu dùng.

Bếp từ âm nhập khẩu cao cấp từ các nước tiên tiến ở Châu Âu như: Đức,Ý,Tây Ban Nha,Thụy Điển. Các sản phẩm bếp từ của các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới : Malmo, Fagor, Teka, Bosch,Chefs,Teka,Electrolux,Cata sang trọng, tiết kiệm điện, dễ sử dụng .Các loại bếp từ phổ biến hiện nay có 2, ba, bốn, năm bếp...Chọn số lượng vùng nấu trên bếp từ nên dựa theo sở thích và phong cách nấu nướng của các gia đình. 

Các thương hiệu bếp từ nhập khẩu nổi tiếng được khách hàng ưa chuộng : bếp từ Bosch - bếp từ Teka - bếp từ Siemens - bếp từ Chefs

 Với 10 kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị nhà bếp chúng tôi chắc chắn sẽ làm quý vị hài lòng. Gọi ngay để mua hàng hoặc nhận sự tư vấn miễn phí từ Eurocook.

0903.856.668 hoăc (08) 54.115.125

Dưới đây là danh sách sản phẩm  Bếp Từ tại Eurocook:

Chia sẻ mạng xã hội

Các đối tác lớn: