sa la
Khai trương Sa la T6
Sa la T6
 • Chậu rửa hafele-HS-G8650

  Chậu rửa hafele-HS-G8650

  7.600.000 VND

  Chậu rửa hafele-HS-G8650

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa hafale-HS-S7650

  Chậu rửa hafale-HS-S7650

  8.200.000 VND

  Chậu rửa hafale-HS-S7650

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Bồn rửa chén bát Schock Typos N-200 Croma

  Bồn rửa chén bát Schock Typos N-200 Croma

  9.600.000 VND

  Bồn rửa chén bát Schock Typos N-200 Croma

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Bồn rửa chén bát Schock Lithos N-200 Moonstone

  Bồn rửa chén bát Schock Lithos N-200 Moonstone

  8.970.000 VND

  Bồn rửa chén bát Schock Lithos N-200 Moonstone

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Bồn rửa chén bát Schock Mono D-200 Rouge

  Bồn rửa chén bát Schock Mono D-200 Rouge

  13.820.000 VND

  Bồn rửa chén bát Schock Mono D-200 Rouge

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Bồn rửa chén bát Schock Signus N-200

  Bồn rửa chén bát Schock Signus N-200

  13.450.000 VND

  Bồn rửa chén bát Schock Signus N-200

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Bồn rửa chén bát Schock Horizont N-200

  Bồn rửa chén bát Schock Horizont N-200

  15.550.000 VND

  Bồn rửa chén bát Schock Horizont N-200

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 15 - 17 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Bồn rửa chén bát Schock Primus D-200 Croma

  Bồn rửa chén bát Schock Primus D-200 Croma

  12.540.000 VND

  Bồn rửa chén bát Schock Primus D-200 Croma

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Bồn rửa chén bát Schock Primus D-200 ( Màu Nero)

  Bồn rửa chén bát Schock Primus D-200 ( Màu Nero)

  12.540.000 VND

  Bồn rửa chén bát Schock Primus D-200 ( Màu Nero)

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Bồn rửa chén bát Schock Primus N-200 (Crema)

  Bồn rửa chén bát Schock Primus N-200 (Crema)

  12.330.000 VND

  Bồn rửa chén bát Schock Primus N-200 (Crema)

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Bồn rửa chén bát Schock Primus N-200

  Bồn rửa chén bát Schock Primus N-200

  12.330.000 VND

  Bồn rửa chén bát Schock Primus N-200

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa Schock Formhaus D-200

  Chậu rửa Schock Formhaus D-200

  9.380.000 VND

  Chậu rửa Schock Formhaus D-200

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa schock Campus N-200

  Chậu rửa schock Campus N-200

  9.480.000 VND

  Chậu rửa schock Campus N-200

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Carysil ENC2

  Chậu Rửa Bát Carysil ENC2

  8.360.000 VND

  Chậu Rửa Bát Carysil ENC2

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 White

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 White

  10.350.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 White

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Champagne

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Champagne

  10.350.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Champagne

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Anthracite

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Anthracite

  10.350.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Anthracite

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Alu Metallic

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Alu Metallic

  10.350.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Alu Metallic

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Teka UNIVERSO 90 GT

  Chậu Rửa Teka UNIVERSO 90 GT

  13.750.000 VND

  Chậu Rửa Teka UNIVERSO 90 GT

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 2B 1D GT

  Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 2B 1D GT

  13.950.000 VND

  Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 2B 1D GT

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát Carysil ENC1

  Chậu rửa bát Carysil ENC1

  10.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil ENC1

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát Carysil JAC1

  Chậu rửa bát Carysil JAC1

  9.950.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil JAC1

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát Carysil VIC3

  Chậu rửa bát Carysil VIC3

  8.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil VIC3

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Carysil LAC2

  Chậu rửa bát Carysil LAC2

  9.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil LAC2

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Carysil LAC1

  Chậu rửa bát Carysil LAC1

  10.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil LAC1

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Carysil BEC2

  Chậu rửa bát Carysil BEC2

  10.950.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil BEC2

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát Carysil WAL2

  Chậu rửa bát Carysil WAL2

  7.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil WAL2

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa bát Carysil WAL1

  Chậu rửa bát Carysil WAL1

  6.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil WAL1

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 1 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát Carysil SAA1

  Chậu rửa bát Carysil SAA1

  5.805.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil SAA1

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa bát Carysil LMC5

  Chậu rửa bát Carysil LMC5

  8.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil LMC5

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Alu metallic

  Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Alu metallic

  10.460.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Alu metallic

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Anthracite

  Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Anthracite

  10.460.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Anthracite

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀNKhoảng giá: 10 - 12 triệu
 • Chậu rửa bát Blancopleon 9 Alu metallic

  Chậu rửa bát Blancopleon 9 Alu metallic

  11.869.000 VND

  Chậu rửa bát Blancopleon 9 Alu metallic

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Blanco pleon 9 Jasmine

  Chậu rửa bát Blanco pleon 9 Jasmine

  11.869.000 VND

  Chậu rửa bát Blanco pleon 9 Jasmine

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Blanco pleon 9 Champagnes

  Chậu rửa bát Blanco pleon 9 Champagnes

  11.869.000 VND

  Chậu rửa bát Blanco pleon 9 Champagnes

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Blancopleon 9 Anthracit

  Chậu rửa bát Blancopleon 9 Anthracit

  11.869.000 VND

  Chậu rửa bát Blancopleon 9 Anthracit

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Jasmine

  Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Jasmine

  10.460.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Jasmine

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
Các đối tác lớn: