KM Theo don
MÙA HÈ XANH - GIẢM GIÁ KHÔNG PHANH
Máy rửa bát loại nhỏ
xả hút mùi teka
Khuyến mại chefs 2018
 • Chậu rửa bát Carysil TIP 2 màu Đen

  Chậu rửa bát Carysil TIP 2 màu Đen

  Chậu rửa bát Carysil TIP 2 màu Đen

  8.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil TIP 2 màu Đen

  Xuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu đá hafele Granite HS-G7650J

  Chậu đá hafele Granite HS-G7650J

  Chậu đá hafele Granite HS-G7650J

  8.470.000 VND

  Chậu đá hafele Granite HS-G7650J

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu đá hafele Granite HS-G4650J

  Chậu đá hafele Granite HS-G4650J

  Chậu đá hafele Granite HS-G4650J

  7.400.000 VND

  Chậu đá hafele Granite HS-G4650J

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa bát Carysil WAL2 Snova

  Chậu rửa bát Carysil WAL2 Snova

  Chậu rửa bát Carysil WAL2 Snova

  7.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil WAL2 Snova

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa bát Carysil TIP1

  Chậu rửa bát Carysil TIP1

  Chậu rửa bát Carysil TIP1

  9.950.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil TIP1

  Hãng sản xuất: CARISYLKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.251

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.251

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.251

  8.500.000 VND

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.251

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu đá Hafele GRANTEC 565.88.501

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.88.501

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.88.501

  8.500.000 VND

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.88.501

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.351

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.351

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.351

  8.500.000 VND

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.351

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.241

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.241

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.241

  10.000.000 VND

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.241

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu đá Hafele GRANTEC 565.88.511

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.88.511

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.88.511

  10.000.000 VND

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.88.511

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.741

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.741

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.741

  10.000.000 VND

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.741

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: EUKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.341

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.341

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.341

  10.000.000 VND

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.341

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: EUKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa hafele-HS-G8650

  Chậu rửa hafele-HS-G8650

  Chậu rửa hafele-HS-G8650

  8.360.000 VND

  Chậu rửa hafele-HS-G8650

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa hafale-HS-S7650

  Chậu rửa hafale-HS-S7650

  Chậu rửa hafale-HS-S7650

  8.200.000 VND

  Chậu rửa hafale-HS-S7650

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Carysil ENC2

  Chậu Rửa Bát Carysil ENC2

  Chậu Rửa Bát Carysil ENC2

  8.450.000 VND

  Chậu Rửa Bát Carysil ENC2

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 White

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 White

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 White

  11.682.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 White

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Jasmine

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Jasmine

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Jasmine

  11.682.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Jasmine

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Anthracite

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Anthracite

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Anthracite

  11.682.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Anthracite

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Alu Metallic

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Alu Metallic

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Alu Metallic

  11.682.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Alu Metallic

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Teka UNIVERSO 90 GT

  Chậu Rửa Teka UNIVERSO 90 GT

  Chậu Rửa Teka UNIVERSO 90 GT

  13.750.000 VND

  Chậu Rửa Teka UNIVERSO 90 GT

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 2B 1D GT

  Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 2B 1D GT

  Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 2B 1D GT

  13.950.000 VND

  Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 2B 1D GT

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát Carysil ENC1

  Giá rẻ
  Chậu rửa bát Carysil ENC1

  Chậu rửa bát Carysil ENC1

  10.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil ENC1

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát Carysil JAC1

  Giá rẻ
  Chậu rửa bát Carysil JAC1

  Chậu rửa bát Carysil JAC1

  9.950.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil JAC1

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát Carysil VIC3

  Giá rẻ
  Chậu rửa bát Carysil VIC3

  Chậu rửa bát Carysil VIC3

  8.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil VIC3

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Carysil LAC2

  Giá rẻ
  Chậu rửa bát Carysil LAC2

  Chậu rửa bát Carysil LAC2

  9.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil LAC2

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Carysil LAC1

  Giá rẻ
  Chậu rửa bát Carysil LAC1

  Chậu rửa bát Carysil LAC1

  10.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil LAC1

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Carysil BEC2

  Giá rẻ
  Chậu rửa bát Carysil BEC2

  Chậu rửa bát Carysil BEC2

  10.950.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil BEC2

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát Carysil WAL2

  Chậu rửa bát Carysil WAL2

  Chậu rửa bát Carysil WAL2

  7.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil WAL2

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa bát Carysil WAL1

  Chậu rửa bát Carysil WAL1

  Chậu rửa bát Carysil WAL1

  6.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil WAL1

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 1 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát Carysil SAA1

  Chậu rửa bát Carysil SAA1

  Chậu rửa bát Carysil SAA1

  6.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil SAA1

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa bát Carysil LMC5

  Chậu rửa bát Carysil LMC5

  Chậu rửa bát Carysil LMC5

  8.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil LMC5

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Alu metallic

  Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Alu metallic

  Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Alu metallic

  12.600.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Alu metallic

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Anthracite

  Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Anthracite

  Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Anthracite

  12.600.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Anthracite

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa bát Blancopleon 9 Alu metallic

  Chậu rửa bát Blancopleon 9 Alu metallic

  Chậu rửa bát Blancopleon 9 Alu metallic

  11.869.000 VND

  Chậu rửa bát Blancopleon 9 Alu metallic

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Blanco pleon 9 Jasmine

  Chậu rửa bát Blanco pleon 9 Jasmine

  Chậu rửa bát Blanco pleon 9 Jasmine

  11.869.000 VND

  Chậu rửa bát Blanco pleon 9 Jasmine

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Blanco pleon 9 Champagnes

  Chậu rửa bát Blanco pleon 9 Champagnes

  Chậu rửa bát Blanco pleon 9 Champagnes

  11.869.000 VND

  Chậu rửa bát Blanco pleon 9 Champagnes

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa bát Blancopleon 9 Anthracit

  Chậu rửa bát Blancopleon 9 Anthracit

  Chậu rửa bát Blancopleon 9 Anthracit

  11.869.000 VND

  Chậu rửa bát Blancopleon 9 Anthracit

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Jasmine

  Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Jasmine

  Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Jasmine

  12.600.000 VND

  Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Jasmine

  Hãng sản xuất: BLANCOXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 12 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN

Chia sẻ mạng xã hội abc

Các đối tác lớn: