Xả hàng tủ lạnh - máy giặt bosch
Chefs - giá thả ga tặng quà khủng !
KM T10
 • Tủ đông lắp âm Bosch GIN81AE30

  Tủ đông lắp âm Bosch GIN81AE30

  51.900.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ đông lắp âm Bosch GIN81AE30

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 40 - 60 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh lắp âm Bosch KIR81AF30

  Tủ lạnh lắp âm Bosch KIR81AF30

  53.900.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh lắp âm Bosch KIR81AF30

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 40 - 60 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Bosch KAG90AW204

  Tủ lạnh Bosch KAG90AW204

  79.800.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch 6250

  Tủ lạnh Bosch KAG90AW204

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 60 - 80 triệuDung tích: 500 - 600 lítXuất xứ: Korea
 • Tủ lạnh Bosch KGV58VL31S

  Tủ lạnh Bosch KGV58VL31S

  23.900.000 VND

  Tủ lạnh Bosch KGV58VL31S

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGE49AI31

  Tủ Lạnh Bosch KGE49AI31

  28.800.000 VND

  Tủ Lạnh Bosch KGE49AI31

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGE49AL41

  Tủ Lạnh Bosch KGE49AL41

  31.600.000 VND

  Tủ Lạnh Bosch KGE49AL41

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGN49AI22

  Tủ Lạnh Bosch KGN49AI22

  35.800.000 VND

  Tủ Lạnh Bosch KGN49AI22

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGN39LB35

  Tủ Lạnh Bosch KGN39LB35

  36.800.000 VND

  Tủ Lạnh Bosch KGN39LB35

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGN39VL24E

  Tủ Lạnh Bosch KGN39VL24E

  20.600.000 VND

  Tủ Lạnh Bosch KGN39VL24E

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: Dưới 20 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGV39VW23E

  Tủ Lạnh Bosch KGV39VW23E

  17.600.000 VND

  Tủ Lạnh Bosch KGV39VW23E

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: Dưới 20 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGV39VL23E

  Tủ Lạnh Bosch KGV39VL23E

  18.600.000 VND

  Tủ Lạnh Bosch KGV39VL23E

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: Dưới 20 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGV39VL31

  Tủ Lạnh Bosch KGV39VL31

  22.600.000 VND

  Tủ Lạnh Bosch KGV39VL31

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGV36VL23E

  Tủ Lạnh Bosch KGV36VL23E

  16.900.000 VND

  Tủ Lạnh Bosch KGV36VL23E

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: Dưới 20 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Bosch Seri 8 KAD92SB30

  Tủ lạnh Bosch Seri 8 KAD92SB30

  99.600.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch 6250

  Tủ lạnh Bosch Seri 8 KAD92SB30

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 80 - 100 triệuDung tích: 500 - 600 lítXuất xứ: PRC
 • Tủ lạnh Bosch KAN92LB35

  Tủ lạnh Bosch KAN92LB35

  89.800.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch 6250

  Tủ lạnh Bosch KAN92LB35

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 80 - 100 triệuDung tích: 500 - 600 lítXuất xứ: PRC
 • Tủ lạnh Bosch KAD90VB20

  Tủ lạnh Bosch KAD90VB20

  55.900.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch 6250

  Tủ lạnh Bosch KAD90VB20

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 40 - 60 triệuDung tích: 500 - 600 lítXuất xứ: Korea
 • Tủ Mát Bosch KSV36BW30

  Tủ Mát Bosch KSV36BW30

  41.390.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Mát Bosch KSV36BW30

  Hãng sản xuất: BOSCHXuất xứ: GermanyMàu sắc: InoxKhoảng giá: 40-60 triệu
 • Tủ Đông Bosch GSN36BI30

  Tủ Đông Bosch GSN36BI30

  56.070.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Đông Bosch GSN36BI30

  Hãng sản xuất: BOSCHXuất xứ: GermanyMàu sắc: InoxKhoảng giá: 40-60 triệu
 • Tủ Mát Bosch KSV36BI30

  Tủ Mát Bosch KSV36BI30

  49.900.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Mát Bosch KSV36BI30

  Hãng sản xuất: BOSCHXuất xứ: GermanyMàu sắc: InoxKhoảng giá: 40-60 triệu
 • Tủ Mát Bosch KSV33VL30

  Tủ Mát Bosch KSV33VL30

  39.900.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Mát Bosch KSV33VL30

  Hãng sản xuất: BOSCHXuất xứ: GermanyMàu sắc: InoxKhoảng giá: Dưới 40 triệu
 • Tủ Mát Bosch KSV33VW30

  Tủ Mát Bosch KSV33VW30

  37.900.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Mát Bosch KSV33VW30

  Hãng sản xuất: BOSCHXuất xứ: GermanyMàu sắc: Sơn trắngKhoảng giá: Dưới 40 triệu
 • Tủ Đông Bosch GSN36AI31

  Tủ Đông Bosch GSN36AI31

  49.900.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Đông Bosch GSN36AI31

  Hãng sản xuất: BOSCHXuất xứ: GermanyMàu sắc: InoxKhoảng giá: 40-60 triệu
 • Tủ Đông Bosch GSN58AW30

  Tủ Đông Bosch GSN58AW30

  47.900.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Đông Bosch GSN58AW30

  Hãng sản xuất: BOSCHXuất xứ: GermanyMàu sắc: Sơn trắngKhoảng giá: 40-60 triệu
 • Tủ Đông Bosch GSN36AW31

  Tủ Đông Bosch GSN36AW31

  38.800.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Đông Bosch GSN36AW31

  Hãng sản xuất: BOSCHXuất xứ: GermanyMàu sắc: Sơn trắngKhoảng giá: Dưới 40 triệu
 • Tủ Đông Bosch GSN33VL30

  Tủ Đông Bosch GSN33VL30

  42.800.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Đông Bosch GSN33VL30

  Hãng sản xuất: BOSCHXuất xứ: GermanyMàu sắc: InoxKhoảng giá: 40-60 triệu
 • Tủ Đông Bosch GSN36VW30

  Tủ Đông Bosch GSN36VW30

  39.900.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Đông Bosch GSN36VW30

  Hãng sản xuất: BOSCHXuất xứ: GermanyMàu sắc: Sơn trắngKhoảng giá: Dưới 40 triệu
 • Tủ Đông Bosch GSN33VW30

  Tủ Đông Bosch GSN33VW30

  38.800.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Đông Bosch GSN33VW30

  Hãng sản xuất: BOSCHXuất xứ: GermanyMàu sắc: Sơn trắngKhoảng giá: Dưới 40 triệu
 • Tủ Lạnh Bosch KAD90VI20 Cao Cấp

  Tủ Lạnh Bosch KAD90VI20 Cao Cấp

  55.900.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch 6250

  Tủ Lạnh Bosch KAD90VI20 Cao Cấp

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 40 - 60 triệuDung tích: 500 - 600 lítXuất xứ: Korea
 • Tủ đông 1 cánh màu inox Bosch GSN36VI30

  Tủ đông 1 cánh màu inox Bosch GSN36VI30

  47.100.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ đông 1 cánh màu inox Bosch GSN36VI30

  Hãng sản xuất: BOSCHXuất xứ: GermanyMàu sắc: InoxKhoảng giá: 40-60 triệu
 • Tủ lạnh 1 cánh màu inox Bosch KSV36VI30

  Tủ lạnh 1 cánh màu inox Bosch KSV36VI30

  43.800.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh 1 cánh màu inox Bosch KSV36VI30

  Hãng sản xuất: BOSCHXuất xứ: GermanyMàu sắc: InoxKhoảng giá: 40-60 triệu
 • Tủ mát Bosch KSV36VW30

  Tủ mát Bosch KSV36VW30

  41.800.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ mát Bosch KSV36VW30

  Hãng sản xuất: BOSCHXuất xứ: GermanyMàu sắc: Sơn trắngKhoảng giá: 40-60 triệu
 • Tủ đông 1 cánh màu trắng Bosch GSN36BW30

  Tủ đông 1 cánh màu trắng Bosch GSN36BW30

  45.500.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ đông 1 cánh màu trắng Bosch GSN36BW30

  Hãng sản xuất: BOSCHXuất xứ: GermanyMàu sắc: Sơn trắngKhoảng giá: 40-60 triệu
 • Tủ lạnh Side by Side Bosch KAG90AI20

  Tủ lạnh Side by Side Bosch KAG90AI20

  59.800.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch 6250

  Tủ lạnh Side by Side Bosch KAG90AI20

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 40 - 60 triệuDung tích: >600 lítXuất xứ: Korea
 • Tủ lạnh âm Bosch KIV38X20

  Tủ lạnh âm Bosch KIV38X20

  39.600.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh âm Bosch KIV38X20

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 100 - 300 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGV36VW23E

  Tủ Lạnh Bosch KGV36VW23E

  0 VND

  Tủ Lạnh Bosch KGV36VW23E

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: Dưới 20 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
Tủ lạnh Bosch là dòng thiết bị làm lạnh cao cấp nhập khẩu từ Đức ngày càng được nhiều khách hàng biết đến và tin dùng.Các dòng tủ lạnh của Bosch được trang bị các chức năng hiện đại giúp làm lạnh, thực phẩm, nước uống,làm đá và bảo quản thực phẩm trong thời gian dài mà không sợ bị hỏng. Trên thị trường phân khúc tủ lạnh cao cấp thì Bosch là một thương hiệu đáng để khách hàng lựa chọn nhất.
 

Các dòng tủ lạnh của Bosch

Bosch cung cấp rất nhiều các dòng tủ làm lạnh phục vụ đa dạng các mục đích sử dụng và diện tích không gian bếp khác nhau. Trong đó có các dòng sản phẩm sau:

1. Tủ lạnh side by side Bosch

Tủ lạnh side by side là dòng tủ lạnh có dung tích chứa lớn với các tính năng hiện đại nhất của Bosch thích hợp với gia đình đông thành viên và các ngôi nhà sang trọng hiện đại . Tủ lạnh side by side Bosch được thiết kế tinh tế với vỏ kim loại bằng thép không gỉ cao cấp và 2 cánh mở tộng sang 2 bên với các ngăn chuyên biệt cho từng chức năng. Ngăn đựng rộng rãi với những ngăn riêng biệt giúp bảo quản được nhiều loại thực phẩm hơn.Tủ lạnh Side by side Bosch cao cấp được trang bị các tính năng thông minh hiện đại vừa giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon trong thời gian dài vừa cung cấp nhiều tiện ích vô cùng tiện lợi cho người sử dụng.Tủ lạnh SBS Bosch nhập khẩu được ví như là quầy bar thu nhỏ cho căn bếp hiện đại.

2. Tủ lạnh đơn Bosch

Tủ lạnh đơn là sản phẩm có kích thước và dung tích nhỏ hơn nhiều so với tủ lạnh side by side nhưng tính năng, thiết kế và chất lượng  được Bosch chăm chút rất kỹ càng. Với một vẻ ngoài sang trọng làm bằng thép không gỉ cao cấp, tủ lạnh đơn Bosch tô điểm cho không gian nhà bếp sự sang trọng theo phong cách châu Âu. Kích thước bề ngang nhỏ nhưng dung tích được bù lại bởi chiều cao của tủ thích hợp cho không gian bếp có diện tích khiêm tốn tủ lạnh đơn Bosch cao cấp là sự lựa chọn tốt nhất cho các chung cư và gia đình nhỏ.

3. Tủ làm mát Bosch

Tủ mát là loại tủ chuyên dụng để làm mát và bảo quản thực phẩm chất lượng cao của Bosch. Sản phẩm này phù hợp với các siêu thị, cửa hàng, dùng để bảo quản lạnh nước uống thực phẩm tươi sống, rau củ quả ở điều kiện nhiệt độ trên 0 độ C. Tủ mát Bosch được thiết kế các ngăn riêng biệt cho bảo quản các loại thực phẩm và đồ uống với các chế độ phù hợp, tùy chỉnh cho từng ngăn.

4 . Tủ đông Bosch

Tủ đông là loại tủ lạnh chuyên dụng để cấp đông thực phẩm ở nhiệt độ siêu thấp có thể lên đến -30 độ C. Sản phẩm phù hợp cho bảo quản thực phẩm tươi sống như thịt , cá,.. trong 1 thời gian dài hoặc làm đá siêu nhanh. Tủ đông Bosch được trang bị các tính năng riêng biệt giúp đóng băng thực phẩm nhưng không đóng tuyết nước trên bề mặt thực phẩm giúp giã đông nhanh hơn và bảo quản tốt hơn.

Công nghệ mới đến từ tủ lạnh Bosch

 
 • Trái cây tươi và rau quả luôn tươi ngon : tủ lạnh Bosch được trang bị  công nghệ VitaFresh duy trì các mức nhiệt độ và độ ẩm tối ưu tự động mà không cần cài đặt , cho phép thực phẩm tươi hơn, bảo quản lâu hơn. VitaFresh ngăn kéo cung cấp một giải pháp tối ưu với những thách thức khi lưu trữ thực phẩm.
 • Tiết kiệm năng lượng tối đa : Bosch là tự hào đã đạt được chứng nhận tiết kiệm năng lượng từ tổ chức  ENERGY STAR trên nhiều sản phẩm . Trong đó tủ lạnh Bosch cao cấp đã được công nhận là sản phẩm tủ lạnh tiết kiệm hiệu quả nhất ENERGY STAR của năm 2015. Những mô hình đáp ứng và vượt các yêu cầu hiệu suất năng lượng và giúp bạn giữ thực phẩm yêu thích ướp lạnh.(ENERGY STAR là một chương trình quốc tế của Chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm tiêu dùng có tính năng tiết kiệm năng lượng).
 • Thiết kế với trọng tâm hướng tới khách hàng: Bosch cung cấp các tủ lạnh lắp âm và đứng độc lập với các kích cỡ và phong cách khác nhau để tích hợp vào bất kỳ thiết kế nhà bếp nào. Từ tích hợp tủ lạnh của bạn với cửa ra vào, bảng điều khiển tùy chỉnh của tủ lạnh Bosch  được  tối ưu để phù hợp một không gian nhỏ với 24 "tủ lạnh tủ đông phía dưới hoặc kiểu dáng đẹp 24 mới của Bosch" .
 • Vật liệu chất lượng cao: Từ kính thủy tinh dùng cho cửa tủ lạnh , bản lề OptiFlex ® và đèn LED chiếu sáng CoolGlow  cao cấp giúp chất lượng vật liệu được sử dụng để sản xuất tủ lạnh Bosch cao cấp đảm bảo đáp ứng được mọi tiêu chuẩn về độ bền và giúp sản phẩm hạn chế tối đa các sự cố.

 

Showroom phân phối tủ lạnh Bosch chính hãng,uy tín 

Tủ lạnh Bosch nhập khẩu đã có mặt tại siêu thị nhà bếp Eurocook với rất nhiều mẫu sản phẩm có chức năng khác nhau. Để lựa chọn cho mình một sản phẩm Tủ lạnh Bosch chất lượng cao ưng ý nhất vui lòng đến trực tiếp Showroom để xem và mua hàng hoặc gọi điện đặt hàng theo số : 0903.856.668 Eurocook sẽ tư vấn giúp bạn. Hiện Eurocook  có 2 showroom ở Hà Nội và Sài Gòn , nếu quý khách ở xa Eurocook  sẽ giao hàng tận nhà.

 

 

Các đối tác lớn: