sa la
Khai trương Sa la T6
Sa la T6
 • Máy rửa chén Bosch SMI88TS36E

  Máy rửa chén Bosch SMI88TS36E

  42.600.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa chén Bosch SMI88TS36E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: >30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 6 - 8 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMV46MX05E

  Máy rửa bát Bosch SMV46MX05E

  25.900.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMV46MX05E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: 20 - 25 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 10 - 13 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMV88TX36E

  Máy rửa bát Bosch SMV88TX36E

  48.600.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMV88TX36E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: >30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 6 - 8 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMI65N65EU

  Máy rửa bát Bosch SMI65N65EU

  22.990.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMI65N65EU

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: 20 - 25 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Siemens SN536S03IE

  Máy rửa bát Siemens SN536S03IE

  28.900.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Siemens SN536S03IE

  Hãng sản xuất: SiemensSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: 25 - 30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Siemen SN578S01TE

  Máy rửa bát Siemen SN578S01TE

  38.400.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Siemen SN578S01TE

  Hãng sản xuất: SiemensSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: >30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMI53L15EU

  Máy rửa bát Bosch SMI53L15EU

  18.900.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMI53L15EU

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 10- 20 triệuXuất xứ: POLANDTiêu thụ nước: 10 - 13 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMI68MS07E

  Máy rửa bát Bosch SMI68MS07E

  27.900.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMI68MS07E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 25 - 30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy Rửa Bát Bosch SMV68MX03E

  Máy Rửa Bát Bosch SMV68MX03E

  29.990.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy Rửa Bát Bosch SMV68MX03E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: 25 - 30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMI25AS02E

  Máy rửa bát Bosch SMI25AS02E

  17.580.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMI25AS02E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 10- 20 triệuXuất xứ: POLANDTiêu thụ nước: 10 - 13 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMV25CX03E

  Máy rửa bát Bosch SMV25CX03E

  16.700.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMV25CX03E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 10- 20 triệuXuất xứ: POLANDTiêu thụ nước: 10 - 13 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMV24AX02E

  Máy rửa bát Bosch SMV24AX02E

  15.390.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMV24AX02E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 10- 20 triệuXuất xứ: POLANDTiêu thụ nước: 10 - 13 LÍT
 • Máy rửa bát bosch SMV68TX04E

  Máy rửa bát bosch SMV68TX04E

  29.900.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát bosch SMV68TX04E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: >30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 6 - 8 LÍT
 • Máy rửa bát Siemen SN678X02TE

  Máy rửa bát Siemen SN678X02TE

  40.800.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Siemen SN678X02TE

  Hãng sản xuất: SiemensSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: >30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Siemen SN65L083EU

  Máy rửa bát Siemen SN65L083EU

  30.690.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Siemen SN65L083EU

  Hãng sản xuất: SiemensSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: >30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMV88TX05E

  Máy rửa bát Bosch SMV88TX05E

  46.600.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMV88TX05E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: >30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Smeg ST324ATL

  Máy rửa bát Smeg ST324ATL

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Smeg ST324ATL

  Hãng sản xuất: SMEGSố lượng: 13 bộ và lớn hơnTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Smeg ST724L

  Máy rửa bát Smeg ST724L

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Smeg ST724L

  Hãng sản xuất: SMEGSố lượng: 13 bộ và lớn hơnTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Smeg STX3CL

  Máy rửa bát Smeg STX3CL

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Smeg STX3CL

  Hãng sản xuất: SMEGSố lượng: 13 bộ và lớn hơnTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Smeg STA6539L3

  Máy rửa bát Smeg STA6539L3

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Smeg STA6539L3

  Hãng sản xuất: SMEGSố lượng: 13 bộ và lớn hơnTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMV51E30EU

  Máy rửa bát Bosch SMV51E30EU

  21.600.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMV51E30EU

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 20 - 25 triệuXuất xứ: POLANDTiêu thụ nước: 10 - 13 LÍT
 • Máy rửa bát Smeg STA6443-3

  Máy rửa bát Smeg STA6443-3

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Smeg STA6443-3

  Hãng sản xuất: SMEGSố lượng: 13 bộ và lớn hơnTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa chén Bosch SMI88TS36E

  Máy rửa chén Bosch SMI88TS36E

  42.600.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa chén Bosch SMI88TS36E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: >30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 8 - 10 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMV69P20EU

  Máy rửa bát Bosch SMV69P20EU

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMV69P20EU

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: 25 - 30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 6 - 8 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMI46KS00E

  Máy rửa bát Bosch SMI46KS00E

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMI46KS00E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 20 - 25 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 10 - 13 LÍT
 • Máy rửa bát SMI46KS01E

  Máy rửa bát SMI46KS01E

  19.900.000 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát SMI46KS01E

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 12 bộKhoảng giá: 10- 20 triệuXuất xứ: POLANDTiêu thụ nước: 10 - 13 LÍT
 • Máy Rửa Bát Bosch SMV58L60EU

  Máy Rửa Bát Bosch SMV58L60EU

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy Rửa Bát Bosch SMV58L60EU

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: 10- 20 triệuXuất xứ: POLANDTiêu thụ nước: 6 - 8 LÍT
 • Máy rửa bát Bosch SMV88TX02E- 14 bộ

  Máy rửa bát Bosch SMV88TX02E- 14 bộ

  0 VND

  Tặng: Bộ chất tẩy Finish

  Máy rửa bát Bosch SMV88TX02E- 14 bộ

  Hãng sản xuất: BoschSố lượng: 13 bộ và lớn hơnKhoảng giá: >30 triệuXuất xứ: GERMANYTiêu thụ nước: 6 - 8 LÍT

Các sản phẩm Máy Rửa Chén Âm Toàn phần được sản xuất bởi các thương hiệu hàng đầu châu Âu như máy rửa bát Bosch,máyrửa bát Teka,Siemens ,.. nay đã có mặt tại Việt Nam. Sản phẩm được phân phối chính hãng tại Siêu thị nhà bếp Eurocook.Quý khác có nhu cầu đặt hàng hoặc cần tư vấn xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại : 0903 856 668 hoặc 08 54115125

Các đối tác lớn: