sa la
Khai trương Sa la T6
Sa la T6
 • Lò nướng Teka HLC 840 SS

  Lò nướng Teka HLC 840 SS

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Teka HLC 840 SS

  Hãng sản xuất: TEKAChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: SPAINDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò nướng điện Teka HLC 847 SC

  Lò nướng điện Teka HLC 847 SC

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng điện Teka HLC 847 SC

  Hãng sản xuất: TEKAChức Năng Nướng: 10 - 15
 • Lò nướng Teka HLB 840

  Lò nướng Teka HLB 840

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Teka HLB 840

  Hãng sản xuất: TEKAChức Năng Nướng: 7 - 10 Dạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò nướng Teka HLB 860

  Lò nướng Teka HLB 860

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Teka HLB 860

  Hãng sản xuất: TEKAChức Năng Nướng: 10 - 15Dạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • LÒ NƯỚNG TEKA HSB 635

  LÒ NƯỚNG TEKA HSB 635

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  LÒ NƯỚNG TEKA HSB 635

  Hãng sản xuất: TEKAChức Năng Nướng: 7 - 10 Khoảng giá: 10 - 15 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò nướng Teka HSB 615

  Lò nướng Teka HSB 615

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Teka HSB 615

  Hãng sản xuất: TEKAChức Năng Nướng: 5 - 7 Khoảng giá: 10 - 15 triệuDạng diều kiển:
 • LÒ NƯỚNG BOSCH HBG6764S1

  LÒ NƯỚNG BOSCH HBG6764S1

  35.600.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  LÒ NƯỚNG BOSCH HBG6764S1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: >35 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò Nướng Bosch HBG76S651E, nhiệt phân

  Lò Nướng Bosch HBG76S651E, nhiệt phân

  29.900.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Bosch HBG76S651E, nhiệt phân

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: SPAINKhoảng giá: 25 - 30 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò nướng Bosch HBG635BB1

  Lò nướng Bosch HBG635BB1

  25.900.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Bosch HBG635BB1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 25 - 30 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò nướng Bosch HBG655HS1

  Lò nướng Bosch HBG655HS1

  27.900.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Bosch HBG655HS1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 25 - 30 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò Nướng kết hợp vi sóng CM633GBW1

  Lò Nướng kết hợp vi sóng CM633GBW1

  33.280.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng kết hợp vi sóng CM633GBW1

  Hãng sản xuất: SIEMENSChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: >35 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò Nướng Bosch HBG6763S1

  Lò Nướng Bosch HBG6763S1

  32.900.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Bosch HBG6763S1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 30 - 35 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò Nướng Siemens HB634GBW1

  Lò Nướng Siemens HB634GBW1

  24.800.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Siemens HB634GBW1

  Hãng sản xuất: SIEMENSChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 20 - 25 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò Nướng Siemens HB634GHS1

  Lò Nướng Siemens HB634GHS1

  24.800.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Siemens HB634GHS1

  Hãng sản xuất: SIEMENSChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 20 - 25 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò Nướng Bosch HBG676ES1

  Lò Nướng Bosch HBG676ES1

  35.600.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Bosch HBG676ES1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: >35 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò Nướng Bosch HBG634BS1

  Lò Nướng Bosch HBG634BS1

  19.900.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Bosch HBG634BS1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 15 - 20 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò Nướng Bosch HBG635HS1

  Lò Nướng Bosch HBG635HS1

  23.600.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Bosch HBG635HS1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 20 - 25 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò nướng Siemens HB676G0W1

  Lò nướng Siemens HB676G0W1

  32.800.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Siemens HB676G0W1

  Hãng sản xuất: SIEMENSChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 30 - 35 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò Nướng Siemens HB676G0S1

  Lò Nướng Siemens HB676G0S1

  33.900.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Siemens HB676G0S1

  Hãng sản xuất: SIEMENSChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 30 - 35 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Bếp từ Siemens HB673GBW1F

  Bếp từ Siemens HB673GBW1F

  28.900.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Bếp từ Siemens HB673GBW1F

  Hãng sản xuất: SIEMENSChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 25 - 30 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò nướng Siemens HB676GBS1

  Lò nướng Siemens HB676GBS1

  29.900.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Siemens HB676GBS1

  Hãng sản xuất: SIEMENSChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 25 - 30 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò Nướng Siemens HB42AR555E

  Lò Nướng Siemens HB42AR555E

  16.800.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Siemens HB42AR555E

  Hãng sản xuất: SIEMENSChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: SPAINKhoảng giá: 15 - 20 triệuDạng diều kiển:
 • Lò nướng Bosch HBG23B360R

  Lò nướng Bosch HBG23B360R

  20.600.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Bosch HBG23B360R

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 20 - 25 triệuDạng diều kiển:
 • Lò nướng Bosch HBG635NS1

  Lò nướng Bosch HBG635NS1

  23.600.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Bosch HBG635NS1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 20 - 25 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò Nướng kết hợp vi sóng Siemens CM633GBW1

  Lò Nướng kết hợp vi sóng Siemens CM633GBW1

  33.850.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng kết hợp vi sóng Siemens CM633GBW1

  Hãng sản xuất: SIEMENSChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 30 - 35 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò Nướng kết hợp vi sóng CM633GBS1

  Lò Nướng kết hợp vi sóng CM633GBS1

  33.260.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng kết hợp vi sóng CM633GBS1

  Hãng sản xuất: SIEMENSChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 30 - 35 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò Nướng Bosch HB673GBS1

  Lò Nướng Bosch HB673GBS1

  38.360.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Bosch HB673GBS1

  Hãng sản xuất: SIEMENSChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 30 - 35 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò nướng Siemens HB673GBW1

  Lò nướng Siemens HB673GBW1

  30.750.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Siemens HB673GBW1

  Hãng sản xuất: SIEMENSChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: SPAINKhoảng giá: 30 - 35 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò nướng Bosch HBG673BS1F

  Lò nướng Bosch HBG673BS1F

  26.900.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Bosch HBG673BS1F

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: SPAINKhoảng giá: 25 - 30 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò nướng Bosch HBG636ES1

  Lò nướng Bosch HBG636ES1

  32.900.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Bosch HBG636ES1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 30 - 35 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò Nướng Âm Tủ Bosch HBN231E2

  Lò Nướng Âm Tủ Bosch HBN231E2

  11.200.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Âm Tủ Bosch HBN231E2

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 10 - 15 triệuDạng diều kiển:
 • Lò Nướng Teka HS 615

  Lò Nướng Teka HS 615

  12.720.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Teka HS 615

  Hãng sản xuất: TEKAChức Năng Nướng: 3 - 5 Xuất xứ: TurkeyKhoảng giá: 10 - 15 triệuDạng diều kiển:
 • Lò Nướng Teka HS 635

  Lò Nướng Teka HS 635

  14.440.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Teka HS 635

  Hãng sản xuất: TEKAChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: TurkeyKhoảng giá: 10 - 15 triệuDạng diều kiển:
 • Lò Nướng Siemens HB42AR551E

  Lò Nướng Siemens HB42AR551E

  21.240.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Siemens HB42AR551E

  Hãng sản xuất: SIEMENSChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: GERMANYDạng diều kiển: ĐIỆN TỬKhoảng giá: 15 - 20 triệu
 • Lò Nướng Siemens HB22AR521E

  Lò Nướng Siemens HB22AR521E

  14.800.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Siemens HB22AR521E

  Hãng sản xuất: SIEMENSChức Năng Nướng: 5 - 7 Khoảng giá: 10 - 15 triệuDạng diều kiển: Xuất xứ: SPAIN
 • Lò Nướng Bosch HBA22B250E Chính hãng

  Lò Nướng Bosch HBA22B250E Chính hãng

  13.900.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Bosch HBA22B250E Chính hãng

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: SPAINKhoảng giá: 15 - 20 triệuDạng diều kiển:
 • Lò Nướng Âm Tủ Bosch HBA43S320E

  Lò Nướng Âm Tủ Bosch HBA43S320E

  16.900.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Âm Tủ Bosch HBA43S320E

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: SPAINKhoảng giá: 15 - 20 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò Nướng Bosch HBA43S360E Cao Cấp

  Lò Nướng Bosch HBA43S360E Cao Cấp

  16.900.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Bosch HBA43S360E Cao Cấp

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 15 - 20 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò Nướng Âm Tủ Bosch HBG34B520

  Lò Nướng Âm Tủ Bosch HBG34B520

  19.600.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Âm Tủ Bosch HBG34B520

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 15 - 20 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò Nướng Bosch HBG42R350E Cao Cấp

  Lò Nướng Bosch HBG42R350E Cao Cấp

  14.900.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Bosch HBG42R350E Cao Cấp

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: SPAINKhoảng giá: 10 - 15 triệuDạng diều kiển:
 • Lò nướng Bosch Seri 8 HBG634BB1

  Lò nướng Bosch Seri 8 HBG634BB1

  21.300.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Bosch Seri 8 HBG634BB1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 20 - 25 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò Nướng Bosch HBG675BW1

  Lò Nướng Bosch HBG675BW1

  28.600.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Bosch HBG675BW1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 25 - 30 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò Nướng Teka HS 720 White

  Lò Nướng Teka HS 720 White

  13.600.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Teka HS 720 White

  Hãng sản xuất: TEKAChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: TurkeyKhoảng giá: 10 - 15 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò Nướng Teka HS 720 Black

  Lò Nướng Teka HS 720 Black

  15.650.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Teka HS 720 Black

  Hãng sản xuất: TEKAChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: TurkeyKhoảng giá: 10 - 15 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò Nướng Teka HL 830

  Lò Nướng Teka HL 830

  15.650.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Teka HL 830

  Hãng sản xuất: TEKAChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: TurkeyKhoảng giá: 10 - 15 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò Nướng Kèm Vi Sóng Bosch CMG633BB1

  Lò Nướng Kèm Vi Sóng Bosch CMG633BB1

  35.600.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Kèm Vi Sóng Bosch CMG633BB1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 25 - 30 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò Nướng Kèm Vi Sóng Bosch CMG633BS1

  Lò Nướng Kèm Vi Sóng Bosch CMG633BS1

  34.600.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Kèm Vi Sóng Bosch CMG633BS1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 30 - 35 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò Nướng Kèm Vi Sóng Bosch CMG633BW1

  Lò Nướng Kèm Vi Sóng Bosch CMG633BW1

  36.800.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Kèm Vi Sóng Bosch CMG633BW1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 30 - 35 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò Nướng Kèm Vi Sóng Bosch CMG636BS1

  Lò Nướng Kèm Vi Sóng Bosch CMG636BS1

  38.600.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Kèm Vi Sóng Bosch CMG636BS1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 30 - 35 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò Nướng Bosch HBG6767S1

  Lò Nướng Bosch HBG6767S1

  36.800.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Bosch HBG6767S1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: >35 triệuDạng diều kiển: CẢM ỨNG
 • Lò nướng Smeg SF585X

  Lò nướng Smeg SF585X

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Smeg SF585X

  Hãng sản xuất: SMEGChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: ITALYDạng diều kiển:
 • Lò nướng Smeg SFP580X

  Lò nướng Smeg SFP580X

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Smeg SFP580X

  Hãng sản xuất: SMEGChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: ITALYDạng diều kiển:
 • Lò nướng Smeg SF561X

  Lò nướng Smeg SF561X

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Smeg SF561X

  Hãng sản xuất: SMEGChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: ITALYDạng diều kiển:
 • Lò nướng Smeg SF6371X

  Lò nướng Smeg SF6371X

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Smeg SF6371X

  Hãng sản xuất: SMEGChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: ITALYDạng diều kiển:
 • Lò nướng Smeg SF6381XP

  Lò nướng Smeg SF6381XP

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Smeg SF6381XP

  Hãng sản xuất: SMEGChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: ITALYDạng diều kiển:
 • Lò nướng Smeg SF106

  Lò nướng Smeg SF106

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Smeg SF106

  Hãng sản xuất: SMEGChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: ITALYDạng diều kiển:
 • Lò Nướng Bosch HBG675BB1

  Lò Nướng Bosch HBG675BB1

  28.600.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò Nướng Bosch HBG675BB1

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 10 - 15Xuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 25 - 30 triệuDạng diều kiển: ĐIỆN TỬ
 • Lò nướng Smeg SF468X

  Lò nướng Smeg SF468X

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Smeg SF468X

  Hãng sản xuất: SMEGChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: ITALYDạng diều kiển:
 • Lò nướng Smeg SFP480X

  Lò nướng Smeg SFP480X

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Smeg SFP480X

  Hãng sản xuất: SMEGChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: ITALYDạng diều kiển:
 • Lò nướng Smeg SFP485FX

  Lò nướng Smeg SFP485FX

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Smeg SFP485FX

  Hãng sản xuất: SMEGChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: ITALYDạng diều kiển:
 • Lò nướng Smeg FST105N

  Lò nướng Smeg FST105N

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Smeg FST105N

  Hãng sản xuất: SMEGChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: ITALYDạng diều kiển:
 • Lò nướng Smeg SFP105

  Lò nướng Smeg SFP105

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Smeg SFP105

  Hãng sản xuất: SMEGChức Năng Nướng: 7 - 10 Xuất xứ: ITALYDạng diều kiển:
 • Lò nướng Smeg SF166X

  Lò nướng Smeg SF166X

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Smeg SF166X

  Hãng sản xuất: SMEGXuất xứ: ITALYDạng diều kiển:
 • Lò nướng Smeg SF170X

  Lò nướng Smeg SF170X

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Smeg SF170X

  Hãng sản xuất: SMEGXuất xứ: ITALYDạng diều kiển:
 • Lò nướng Smeg F67-7

  Lò nướng Smeg F67-7

  0 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng Smeg F67-7

  Hãng sản xuất: SMEGXuất xứ: ITALYDạng diều kiển:
 • Lò nướng nhập khẩu Bosch HBA21B250E

  Lò nướng nhập khẩu Bosch HBA21B250E

  13.900.000 VND

  Tặng: Khay nướng bánh

  Lò nướng nhập khẩu Bosch HBA21B250E

  Hãng sản xuất: BOSCHChức Năng Nướng: 5 - 7 Xuất xứ: SPAINKhoảng giá: 10 - 15 triệuDạng diều kiển:

Món nướng là món ăn được yêu thích trong phong cách ẩm thực của người dân Việt Nam. Trước đây ta hay dùng bếp than hoặc lò than để nướng thì ngày nay lò nướng điện đang được sự dụng nhiều hơn vì tính an toàn và tiện dụng của nó. Lò nướng điện sử dụng điện để sinh ra nhiệt nên rất dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ cũng như thời gian nướng.

 

Lò nướng dùng để nướng chín thức ăn hoặc dùng để giã đông rất tốt. Sử dụng lò nướng có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon bỏ dưỡng cho bạn và gia đình.

Lò nướng điện có 2 loại : lò nướng thông thường và lò nướng đối lưu:

+Lò nướng thông thường nhỏ hơn và không có quạt đối lưu, thường chỉ dùng nướng một số đồ ăn cỡ nhỏ như khoai tây nướng hay gà đã chặt nhỏ.

+Lò nướng đối lưu sử dụng một quạt đảo chiều, còn gọi là quạt đối lưu, có tác dụng giúp nhiệt lượng trong lò tỏa đều làm thức ăn chín đều hơn và nhanh hơn

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại lò nướng khác nhau.Dòng lò nướng nhập khẩu từ châu Âu với kiểu dáng sang trọng và nhiều tính năng ưu Việt rất đáng để lựa chọn. Các tính năng cơ bản như : tích hợp bộ điều khiển điện tử hiện đại, có hiển thị nhiệt độ nướng của lò nướng ,tự động điều chỉnh nhiệt độ theo chế độ nướng,..

Siêu thị nhà bếp Eurocook đã có rất nhiều năm phát triển trong lĩnh vực phân phối thiết bị nhà bếp nhập khẩu từ châu Âu. Eurocook đã nghiên cứu những sản phẩm lò nướng tốt nhất phù hợp với phong cách nấu nướng của người Việt.Các sản phẩm được kiểm tra kỹ càng về chất lượng sản phẩm.Eurocook  cam kết bán hàng chính hãng với giá rẻ nhất tới tay người tiêu dùng.

Có thể tham khảo ngay 1 số thương hiệu lò nướng nhập khẩu chất lượng cao như: Lò nướng Bosch - Lò nướng Teka - Lò nướng Siemens

Vui lòng liên hệ hotline : 0903.856.668 để mua hàng và tư vấn miễn phí.

Dưới đây là danh sách các sản phẩm lò nướng điện tại Eurocook.

 

 

Các đối tác lớn: