Cách tra cứu bảo hành trên website Eurocook

07/09/2022

Kể từ ngày 1.8.2022 toàn bộ các khách hàng mua hàng tại Chuỗi siêu thị Eurocook đều có thể tự kiểm tra thông tin sản phẩm và tình trạng bảo hành ngay trên website eurocook

Kể từ ngày 1.8.2022 toàn bộ các khách hàng mua hàng tại Chuỗi siêu thị Eurocook đều có thể tự kiểm tra thông tin sản phẩm và tình trạng bảo hành ngay trên website eurocook.

Để kiểm tra thông tin, quý khách hàng vui lòng truy cập đường link: https://eurocook.com.vn/tra-cuu-bao-hanh.html

Các đối tác lớn: