Thanh Lý hàng tồn
Chefs - Ưu đãi giải nhiệt mùa hè
Carysil - Mua chậu tặng vòi

Chefs là một thương hiệu bếp từ đang được khách hàng ưa chuộng hiện nay. Các dòng bếp của Chefs bao gồm bếp từ, bếp điện từ kết hợp, bếp hồng ngoại được trang bị tính năng hiện đại độ bền cao,mức giá hợp lý cho người tiêu dùng Việt. 

 • Bếp Từ Chefs EH-DIH866

  Bếp Từ Chefs EH-DIH866

  13.500.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp Từ Chefs EH-DIH866

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp ba từ chefs EH-IH566

  Bếp ba từ chefs EH-IH566

  22.000.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp ba từ chefs EH-IH566

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp từ Chef's EH-IH534

  Bếp từ Chef's EH-IH534

  13.500.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp từ Chef's EH-IH534

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000
 • Bếp từ Chefs EH-DIH32B

  Bếp từ Chefs EH-DIH32B

  8.900.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp từ Chefs EH-DIH32B

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: < 10.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ đôi EH-DIH32A

  Bếp từ đôi EH-DIH32A

  8.900.000 VND

  Bếp từ đôi EH-DIH32A

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: < 10.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp điện từ Chefs EH-MIX534

  Bếp điện từ Chefs EH-MIX534

  13.500.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp điện từ Chefs EH-MIX534

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp hỗn hợp EH-MIX330

  Bếp hỗn hợp EH-MIX330

  12.350.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp hỗn hợp EH-MIX330

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpXuất xứ: VIỆT NAM
 • BẾP TỪ ĐÔI EH-DIH330

  BẾP TỪ ĐÔI EH-DIH330

  12.350.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  BẾP TỪ ĐÔI EH-DIH330

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpXuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp hồng ngoại EH-DHL321

  Bếp hồng ngoại EH-DHL321

  8.500.000 VND

  Bếp hồng ngoại EH-DHL321

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpXuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp hồng ngoại đôi EH-DHL2000A

  Bếp hồng ngoại đôi EH-DHL2000A

  6.830.000 VND

  Bếp hồng ngoại đôi EH-DHL2000A

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: < 10.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp điện từ Chefs EH-MIX544P

  Bếp điện từ Chefs EH-MIX544P

  15.300.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp điện từ Chefs EH-MIX544P

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Chefs EH-DIH888S

  Bếp từ Chefs EH-DIH888S

  18.300.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp từ Chefs EH-DIH888S

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp điện từ Chef's EH-MIX343

  Bếp điện từ Chef's EH-MIX343

  12.350.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp điện từ Chef's EH-MIX343

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp từ Chef's EH-DIH343

  Bếp từ Chef's EH-DIH343

  14.300.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp từ Chef's EH-DIH343

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp từ đôi Chefs EH DIH888P

  Bếp từ đôi Chefs EH DIH888P

  18.300.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp từ đôi Chefs EH DIH888P

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Từ Chefs EH-IH535

  Bếp Từ Chefs EH-IH535

  11.800.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp Từ Chefs EH-IH535

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: EU
 • Bếp từ Chefs EH-IH555

  Bếp từ Chefs EH-IH555

  20.830.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp từ Chefs EH-IH555

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX386

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX386

  17.550.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX386

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Điện Từ EH-MIX321

  Bếp Điện Từ EH-MIX321

  8.500.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp Điện Từ EH-MIX321

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: < 10.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp Từ Chefs EH-DIH321

  Bếp Từ Chefs EH-DIH321

  8.500.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp Từ Chefs EH-DIH321

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: < 10.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp Từ Chefs EH-DIH333

  Bếp Từ Chefs EH-DIH333

  11.800.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp Từ Chefs EH-DIH333

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX333

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX333

  11.800.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX333

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp từ Chefs EH-DIH890

  Bếp từ Chefs EH-DIH890

  22.000.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp từ Chefs EH-DIH890

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Từ Chefs EH-DIH888

  Bếp Từ Chefs EH-DIH888

  18.300.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp Từ Chefs EH-DIH888

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Điện Kết Hợp Từ Chefs EH-MIX545

  Bếp Điện Kết Hợp Từ Chefs EH-MIX545

  15.300.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp Điện Kết Hợp Từ Chefs EH-MIX545

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Chefs EH-DIH366

  Bếp Từ Chefs EH-DIH366

  16.600.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp Từ Chefs EH-DIH366

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX366

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX366

  16.600.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX366

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX866

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX866

  13.500.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX866

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Chefs EH-DIH2000A

  Bếp Từ Chefs EH-DIH2000A

  6.830.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp Từ Chefs EH-DIH2000A

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: < 10.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX2000A

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX2000A

  6.830.000 VND

  Tặng: Dao vệ sinh bếp từ

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX2000A

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: < 10.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM

Giới thiệu các dòng bếp Chefs chính hãng 

1.Bếp từ Chefs

Bếp từ Chefs là sản phẩm bếp cao cấp được sản xuất và lắp ráp ngay tại Việt Nam với các linh kiện được nhập khẩu từ châu Âu. Sản phẩm có sự kết hợp của mặt  kính bếp cao cấp nhãn hiệu CERAN của thương hiệu SCHOTT ( thương hiệu hàng đầu đến từ Đức) và mâm nhiệt và cuộn từ, cùng nhiều linh kiện khác như bảng điều khiển, bộ điều tiết năng lượng, điều khiển nhiệt,.. do tập đoàn E.G.O (tập đoàn công nghệ cao của CHLB Đức) sản xuất.Sự kết hợp này giúp bếp từ Chefs cao cấp không thua kém bất cứ hãng bếp từ nào khác trên thị trường về chất lượng và độ bền cũng như hiệu năng sử dụng. Thiết kế của sản phẩm cũng được nghiên cứu kỹ để phù hợp với nhu cầu sử dụng của đa số gia đình tại Việt Nam.Chef's đưa ra 3 dòng bếp từ chủ yếu là : 

 • Bếp từ đôi Chefs : thích hợp đại bộ phận gia đình tầm 3-4 người ở Việt Nam, sản phẩm có thiết kế phù hợp để chuyển đổi bếp gas sang bếp từ.Các mã sản phẩm phổ biến được ưa chuộng nhất hiện nay như:Chefs EH-DIH888S,Chefs EH-DIH888,Chefs EH DIH888P,...
 • Bếp từ ba Chefs: Với 3 vùng nấu từ phù hợp với nhu cầu nấu nướng cao và nhiều loại nồi nấu có kích thước khác nhau. Các model được ưa chuộng như : Chefs EH-IH555,Chefs EH-IH535,...
 • Bếp từ Domino Chef's : Có thiết kế khá đặc biệt để lắp đặt dọc theo chiều ngang của bếp. Bếp từ domino Chefs chủ yếu là bếp đôi, với nhu cầu nấu nướng cao như của nhà hàng thì có thể lắp thành dãy nhiều bếp liền nhau. Các model phổ biến là : EH-DIH32A

2. Bếp điện từ Chefs

Ngoài bếp từ thì dòng bếp điện từ Chefs cũng được sản xuất với nhiều mẫu mã chất lượng cao nhằm cạnh tranh với các thương hiệu châu Âu , Nhật Bản cao cấp khác trên thị trường, so với các độ mạnh và uy tín thương hiệu thì có thể không thể bằng được nhưng về chất lượng sản phẩn thì có thể nói là tương đương.Bếp điện từ Chefs cao cấp là sự kết hợp tuyệt vời giữa nấu ăn bằng hồng ngoại và cảm ứng từ bằng công nghệ hàng đầu châu Âu đem đến cho người dùng giải pháp nấu ăn hiệu quả nhất, nhanh nhất, tuyệt vời nhất.Chi với bếp hồng ngoại kết hợp từ Chefs bạn có thể đun được mọi loại xoong nồi dẫn nhiệt tốt với những chất liệu khác nhau như thủy tinh, sành sứ , nhôm, đồng, Inox..tiết kiệm cho gia đình bạn một khoản chi phí mua những bộ xoong nồi đắt tiền.

3. Bếp điện hồng ngoại Chefs

 Nhằm hướng đến phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam nên các sản phẩm bếp hồng ngoại Chefs chủ yếu là bếp đôi. Mặt kính gốm ceramic cao cấp chịu nhiệt cùng linh kiện nhập khẩu giúp đảm bảo tối đa độ bền và an toàn cho sản phẩm. Các model bếp hồng ngoại Chefs được ưa chuộng có mức giá phải chăng có thể kế đến như : EH-DHL321,Chef's EH-DHL2000A,..

Trên thị trường có rất nhiều của hàng phân phối sản phẩm của Chefs với mức giá khác nhau, để mua bếp từ Chefs, bếp điện từ Chefs, bếp điện hồng ngoại chính hãng với mức giá tốt nhất cùng chính sách chăm sóc khách hàng tốt nhất hãy đến với siêu thị nhà bếp Eurocook.Là đại lý chính thức của Chefs tại khu vực miền Nam , Eurocook cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm bếp Chefs chất lượng cao cùng mức giá hấp dẫn và chính sách hậu mãi tốt nhất. Liên hệ ngay Hotline: 028 73006222 để được tư vấn miễn phí . Hoặc đến trực tiếp các showroom của Eurocook để trải nghiệm sản phẩm.

 

Các đối tác lớn: