KM2017-T4
khuyến mại 30/4/2017
Khuyến mại chefs - Chào hè 2017
 • Tủ lạnh Liebherr CBNPes 5156 INOX

  Tủ lạnh Liebherr CBNPes 5156 INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CBNPes 5156 INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CBNPbs 4858 Black

  Tủ lạnh Liebherr CBNPbs 4858 Black

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CBNPbs 4858 Black

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CNPES 5156 COMBI INOX

  Tủ lạnh Liebherr CNPES 5156 COMBI INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CNPES 5156 COMBI INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CBNPes 4858 INOX

  Tủ lạnh Liebherr CBNPes 4858 INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CBNPes 4858 INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CNESF 5123 COMBI INOX

  Tủ lạnh Liebherr CNESF 5123 COMBI INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CNESF 5123 COMBI INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CBNP 5156 TRẮNG

  Tủ lạnh Liebherr CBNP 5156 TRẮNG

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CBNP 5156 TRẮNG

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CBNP 4858 TRẮNG

  Tủ lạnh Liebherr CBNP 4858 TRẮNG

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CBNP 4858 TRẮNG

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CNPES 4758 INOX

  Tủ lạnh Liebherr CNPES 4758 INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CNPES 4758 INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CNPES 4358 INOX

  Tủ lạnh Liebherr CNPES 4358 INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CNPES 4358 INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CNPES 4858 INOX

  Tủ lạnh Liebherr CNPES 4858 INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CNPES 4858 INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CNP 4758 TRẮNG

  Tủ lạnh Liebherr CNP 4758 TRẮNG

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CNP 4758 TRẮNG

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CNP 4358 TRẮNG

  Tủ lạnh Liebherr CNP 4358 TRẮNG

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CNP 4358 TRẮNG

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CNP 4858 TRẮNG

  Tủ lạnh Liebherr CNP 4858 TRẮNG

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CNP 4858 TRẮNG

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CBNbs 4815

  Tủ lạnh Liebherr CBNbs 4815

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CBNbs 4815

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CBNesf 5133 INOX

  Tủ lạnh Liebherr CBNesf 5133 INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CBNesf 5133 INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CNESF 5113 INOX

  Tủ lạnh Liebherr CNESF 5113 INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CNESF 5113 INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CN 5113 TRẮNG

  Tủ lạnh Liebherr CN 5113 TRẮNG

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CN 5113 TRẮNG

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CBNef 4815 INOX

  Tủ lạnh Liebherr CBNef 4815 INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CBNef 4815 INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CBEF 4815 COMBI INOX

  Tủ lạnh Liebherr CBEF 4815 COMBI INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CBEF 4815 COMBI INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CBN 4815 TRẮNG

  Tủ lạnh Liebherr CBN 4815 TRẮNG

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CBN 4815 TRẮNG

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CNBS 4015 INOX ĐEN

  Tủ lạnh Liebherr CNBS 4015 INOX ĐEN

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CNBS 4015 INOX ĐEN

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CNEF 4815 INOX

  Tủ lạnh Liebherr CNEF 4815 INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CNEF 4815 INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 500 - 600 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CNEF 3915 INOX

  Tủ lạnh Liebherr CNEF 3915 INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CNEF 3915 INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CB 4815 COMBI TRẮNG

  Tủ lạnh Liebherr CB 4815 COMBI TRẮNG

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CB 4815 COMBI TRẮNG

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CNEF 4315 INOX

  Tủ lạnh Liebherr CNEF 4315 INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CNEF 4315 INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CN 4815 TRẮNG

  Tủ lạnh Liebherr CN 4815 TRẮNG

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CN 4815 TRẮNG

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CN 3915 TRẮNG

  Tủ lạnh Liebherr CN 3915 TRẮNG

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CN 3915 TRẮNG

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CEF 3825 COMBI INOX

  Tủ lạnh Liebherr CEF 3825 COMBI INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CEF 3825 COMBI INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CN 4315 TRẮNG

  Tủ lạnh Liebherr CN 4315 TRẮNG

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CN 4315 TRẮNG

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CEF 4025 COMBI

  Tủ lạnh Liebherr CEF 4025 COMBI

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CEF 4025 COMBI

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr C 4025 COMBI TRẮNG

  Tủ lạnh Liebherr C 4025 COMBI TRẮNG

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr C 4025 COMBI TRẮNG

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr 3515 CNEF INOX

  Tủ lạnh Liebherr 3515 CNEF INOX

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr 3515 CNEF INOX

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CN 4015 TRẮNG

  Tủ lạnh Liebherr CN 4015 TRẮNG

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CN 4015 TRẮNG

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CN 3515 TRẮNG

  Tủ lạnh Liebherr CN 3515 TRẮNG

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CN 3515 TRẮNG

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr C 3525 COMBI TRẮNG

  Tủ lạnh Liebherr C 3525 COMBI TRẮNG

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr C 3525 COMBI TRẮNG

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CNSL 3033 SILVER

  Tủ lạnh Liebherr CNSL 3033 SILVER

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CNSL 3033 SILVER

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CN 3033

  Tủ lạnh Liebherr CN 3033

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CN 3033

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CNP 370 COMBI

  Tủ lạnh Liebherr CNP 370 COMBI

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CNP 370 COMBI

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Liebherr CN 320 COMBI

  Tủ lạnh Liebherr CN 320 COMBI

  0 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Liebherr CN 320 COMBI

  Hãng sản xuất: LiebherrDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGN39LR35

  Tủ Lạnh Bosch KGN39LR35

  42.990.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Lạnh Bosch KGN39LR35

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ lạnh Bosch KGV58VL31S

  Tủ lạnh Bosch KGV58VL31S

  29.990.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ lạnh Bosch KGV58VL31S

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGE49AI31

  Tủ Lạnh Bosch KGE49AI31

  32.900.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Lạnh Bosch KGE49AI31

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGE49AL41

  Tủ Lạnh Bosch KGE49AL41

  35.600.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Lạnh Bosch KGE49AL41

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGN49AI22

  Tủ Lạnh Bosch KGN49AI22

  36.800.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Lạnh Bosch KGN49AI22

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGN39LB35

  Tủ Lạnh Bosch KGN39LB35

  40.990.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Lạnh Bosch KGN39LB35

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGN39VL24E

  Tủ Lạnh Bosch KGN39VL24E

  22.900.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Lạnh Bosch KGN39VL24E

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGV39VW23E

  Tủ Lạnh Bosch KGV39VW23E

  19.800.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Lạnh Bosch KGV39VW23E

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: Dưới 20 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGV39VL23E

  Tủ Lạnh Bosch KGV39VL23E

  21.600.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Lạnh Bosch KGV39VL23E

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGV39VW31

  Tủ Lạnh Bosch KGV39VW31

  24.600.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Lạnh Bosch KGV39VW31

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGV39VL31

  Tủ Lạnh Bosch KGV39VL31

  28.200.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Lạnh Bosch KGV39VL31

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: 20 - 40 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGV36VL23E

  Tủ Lạnh Bosch KGV36VL23E

  19.200.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Lạnh Bosch KGV36VL23E

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: Dưới 20 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
 • Tủ Lạnh Bosch KGV36VW23E

  Tủ Lạnh Bosch KGV36VW23E

  16.900.000 VND

  Tặng: Máy xay Bosch MMR08A1

  Tủ Lạnh Bosch KGV36VW23E

  Hãng sản xuất: BoschKhoảng giá: Dưới 20 triệuDung tích: 300 - 500 lítXuất xứ: Germany
Các đối tác lớn: