Tài liệu dành cho đại lý mới

09/05/2024

Tài liệu giao dịch đại lý

Chúng tôi xin gửi đến Quý đại lý một vài thông tin như sau

1. Sổ tay bảo hành 36 tháng: Download

2. Hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử: Download

3. Hợp đồng đại lý: Donwload

4. Giấy chứng nhận doanh nghiệp: Download

Các đối tác lớn: