Tài liệu dành cho đại lý mới

29/03/2024

Tài liệu giao dịch đại lý

Chúng tôi xin gửi đến Quý đại lý một vài thông tin như sau

1. Sổ tay bảo hành 36 tháng: Download

2. Hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử: Download

3. Tài khoản giao dịch đại lý: Download

4. Hợp đồng đại lý: Donwload

5. Giấy chứng nhận doanh nghiệp: Download

Các đối tác lớn: