sa la
Khai trương Sa la T6
Sa la T6
 • Bếp điện Bosch PKK651FP2E

  Bếp điện Bosch PKK651FP2E

  14.600.000 VND

  Bếp điện Bosch PKK651FP2E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 4500 - 6000WXuất xứ: GERMANY
 • Bếp từ Bosch PXV975DC1E

  Bếp từ Bosch PXV975DC1E

  41.200.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PXV975DC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: >30.000.000Công suất: 7500W - 9000WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PXX975DC1E

  Bếp từ Bosch PXX975DC1E

  0 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PXX975DC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 5 bếpKhoảng giá: >30.000.000Công suất: 7500W - 9000WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PIK675N24E

  Bếp từ Bosch PIK675N24E

  19.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIK675N24E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 4500 - 6000WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PIR675N17E

  Bếp từ Bosch PIR675N17E

  23.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIR675N17E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PVS851FB1E

  Bếp từ Bosch PVS851FB1E

  29.900.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PVS851FB1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: >30.000.000Công suất: 7500W - 9000WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PID651FC1E

  Bếp từ Bosch PID651FC1E

  19.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PID651FC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PVS651FC1E

  Bếp từ Bosch PVS651FC1E

  18.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PVS651FC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 4500 - 6000WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PIB375FB1E

  Bếp từ Bosch PIB375FB1E

  15.800.000 VND

  Bếp từ Bosch PIB375FB1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 3000 - 4500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PXJ675DC1E

  Bếp từ Bosch PXJ675DC1E

  20.580.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PXJ675DC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PIJ675FC1E

  Bếp từ Bosch PIJ675FC1E

  18.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIJ675FC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PID775DC1E

  Bếp từ Bosch PID775DC1E

  22.900.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PID775DC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PIE875DC1E

  Bếp từ Bosch PIE875DC1E

  25.900.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIE875DC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PID675DC1E

  Bếp từ Bosch PID675DC1E

  20.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PID675DC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PID672F27E

  Bếp từ Bosch PID672F27E

  25.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PID672F27E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp Điện Từ Bosch PIC645F17E

  Bếp Điện Từ Bosch PIC645F17E

  16.960.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Điện Từ Bosch PIC645F17E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp Điện Bosch PKK631B17E

  Bếp Điện Bosch PKK631B17E

  13.600.000 VND

  Bếp Điện Bosch PKK631B17E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 4500 - 6000WXuất xứ: GERMANY
 • Bếp Từ Bosch PID651N24E

  Bếp Từ Bosch PID651N24E

  19.500.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Bosch PID651N24E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Bosch PIJ651F27E

  Bếp Từ Bosch PIJ651F27E

  17.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Bosch PIJ651F27E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 6000 - 7500W
 • Bếp từ Bosch PIJ651B17E

  Bếp từ Bosch PIJ651B17E

  16.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIJ651B17E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PXY875KE1E

  Bếp từ Bosch PXY875KE1E

  43.800.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PXY875KE1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: >30.000.000Công suất: 7500W - 9000WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp điện 3 bếp Bosch PKK611B17E

  Bếp điện 3 bếp Bosch PKK611B17E

  14.890.000 VND

  Bếp điện 3 bếp Bosch PKK611B17E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 4500 - 6000WXuất xứ: GERMANY
 • Bếp Từ Bosch PMI968MS

  Bếp Từ Bosch PMI968MS

  14.990.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Bosch PMI968MS

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 3000 - 4500WXuất xứ: PRC
 • Bếp Domino PKF375FB1E

  Bếp Domino PKF375FB1E

  13.900.000 VND

  Bếp Domino PKF375FB1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 1500 - 3000WXuất xứ: SPAIN
 •  Bếp từ Bosch PIJ651FC1E

  Bếp từ Bosch PIJ651FC1E

  17.300.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIJ651FC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PIJ651BB1E

  Bếp từ Bosch PIJ651BB1E

  15.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIJ651BB1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PXC275FC1E

  Bếp từ Bosch PXC275FC1E

  27.600.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PXC275FC1E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Bosch PID675N24E

  Bếp Từ Bosch PID675N24E

  19.500.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Bosch PID675N24E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E

  Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E

  0 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpCông suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp Từ Bosch PUC631BB2E

  Bếp Từ Bosch PUC631BB2E

  0 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Từ Bosch PUC631BB2E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpCông suất: 4500 - 6000WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp 3 từ Bosch PIM631B18E

  Bếp 3 từ Bosch PIM631B18E

  0 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp 3 từ Bosch PIM631B18E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN
 • Bếp từ Bosch PIL631B18E

  Bếp từ Bosch PIL631B18E

  0 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp từ Bosch PIL631B18E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Công suất: 6000 - 7500WXuất xứ: SPAIN

 

Bếp từ, bếp điện từ hiện nay đã trở thành người bạn thân thuộc trong căn bếp mỗi gia đình. Việc mua sắm một chiếc bếp từ, bếp điện từ là rất cần thiết. Nếu như bạn đang tìm một địa chỉ uy tín thì hãy dành chút ít thời gian để đọc bài viết sau nhé

Nhu cầu sử dụng bếp từ, bếp điện từ ngày càng tăng cao đi kèm với đó là sự xuất hiện của rất nhiều sản phẩm  trên thị trường đắt có, rẻ có, hàng nội có hàng ngoại cũng có. Điều đó làm  người sử dụng hoang mang, thấu hiểu băn khoăn đó cửa hàng cung cấp thiết bị nhà bếp  Eurocook muốn giới thiệu đến quý vị một sản phẩm  đã chiếm chọn lòng tin người tiêu dùng trong suốt nhiều năm qua đó là bếp từ, bếp điện từ Bosch

1. Bạn biết gì về tập đoàn Bosch 

Bosch là một tập đoàn công nghệ lớn của Đức chuyên sản xuất ô tô và thiết bị đồ gia dụng cao cấp.Trong số các sản phẩm mà Bosch đang phân phối tại Việt Nam có bếp điện Bosch, bếp từ Bosch , bếp điện từ Bosch và bếp điện từ Domino Bocsh. Đây là những loại thiết bị nhà bếp cao cấp có nhiều tính năng ưu việt ,tiện lợi cho người sử dụng,hiện đang được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam và thế giới.

2.Bếp điện từ Bosch, bếp từ Bosch

Bếp điện Bosch và bếp từ Bosch nhập khẩu là 2 dòng sản phẩm cao cấp có nhiều tính năng như : Mặt kính chịu nhiệt dày tới 4 mm, có khả năng chịu lực và chịu nhiệt lên đến 1.000 độ C, chống sốc nhiệt, được cấu tạo bởi thủy tinh hữu cơ có độ đồng nhất cao, độ cứng lớn đảm bảo không bị trầy xước trong quá trình sử dụng, Khi gặp nhiệt độ cao, biến đổi đột ngột kính không bị biến dạng, vỡ nứt. Cùng với đó, bếp tốt thường sử dụng cuộn từ là hàng cao cấp của hãng EGO. Sự kết hợp giữa mặt kính Schott Ceran với cuộn từ EGO sẽ tạo ra chiếc bếp điện từ chất lượng.Với những ưu điểm trên Bếp từ Bosch cao cấp  giúp ích rất nhiều cho các bà nội trợ trong công việc nấu nướng nhất là trong mùa hè nóng nực.

Bếp điện từ Bosch cao cấp là sự kết hợp của bếp từ và bếp điện sản phẩm có nhiều tính năng như: có mặt bếp có điều khiển cảm ứng thông minh, trực quan rất dễ để sử dụng. Bếp luôn đảm bảo được độ an toàn với 2 bếp từ phía trước, 2 bếp điện phía sau ( khi vô tình chạm vào 2 bếp từ phía trước sẽ không bị bỏng). Điểm đặc biệt, bề mặt bếp sử dụng gốm sứ thủy tinh chịu lực chịu nhiệt Schott Ceran (CHLB Đức), không chứa các kim loại độc hại nên bếp có khả năng chống lại những cú sốc nhiệt độ đột ngột lên đến 750°C. Bếp điện từ Bosch nhập khẩu đang được rất nhiều người lựa chọn vì những tính năng tiện dụng và độ bền theo thời gian  mà nó mang lại.

Bếp điện từ domino Bosch có đầy đủ các tính năng của bếp từ Bosch cao cấp nhưng có thiết kế khác biệt hơn vì sản phẩm sẽ đặt theo chiều dọc khi sử dụng.Bếp điện từ domino Bosch đặc biệt rất thích hợp cho không gian bếp có diện tích nhỏ,hẹp.

Các chứng nhận quốc tế của bếp từ Bosch

Bosch đã nhận được điểm số cao nhất cho sản phẩm bếp cảm ứng từ do khảo sát  J.D Power năm 2015 . Nghiên cứu dựa trên tổng số 19.778  khảo sát về nhãn hiệu và ý kiến ​​của người tiêu dùng về thiết bị mới của họ đã mua trong 24 tháng qua. Kết quả nghiên cứu độc quyền được dựa trên kinh nghiệm và nhận thức của người tiêu dùng khảo sát vào tháng 2 2015 (J.D Power là tổ chức uy tín trên thế giới về khảo sát mức độ hài lòng của người tiêu dùng với sản phẩm xem thêm tại :jdpower.com )

Xem thêm :  Mua bếp từ cao cấp ở đâu?

                     Hướng dẫn sử dụng bếp đúng và an toàn

3.Showroom phân phối bếp từ Bosch, bếp điện từ Bosch  uy tín , chính hãng 

Siêu thị nhà bếp Eurocook là đơn vị phân phối bếp điện Bosch,bếp từ Bosch, bếp điện từ Bosch và bếp điện từ Domino Bosch nhập khẩu chính hãng với giá tốt nhất thị trường.Các sản phẩm do Eurocook phân phối được kiểm tra nghiêm ngặt về chất lượng trước khi đưa ra bày bán.Hiện Eurocook có 2 Showroom phân phối   tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Quý khách có thể đến tận nơi để mua hàng hoặc đặt hàng qua số điện thoại: 0903.856.668 chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà cho quý khách.

Tags tìm kiếm :  Bếp điện từ Bosch chính hãng,Bếp điện từ Bosch nhập khẩu,Bếp điện từ Bosch cao cấp,Bếp điện từ Bosch Đức,Bếp điện từ Bosch tại Hà Nội,Bếp điện từ Bosch tại Sài Gòn ,Bếp điện từ Bosch tại thành phố Hồ Chí Minh, bếp từ bosch cao cấp, bếp từ bosch , bếp từ Đức , bếp từ bosch nhập khẩu, bếp từ bosch 2 bếp, bếp từ bosch 3 bếp

Dưới đây là danh sách các sản phẩm bếp điện từ Bosch bếp từ Bosch tại Eurocook.

Các đối tác lớn: