Xả hàng tồn
Chương trình khuyến mãi 2/9
Siemens ! Tận hưởng cuộc sống trong căn nhà bạn.
XẢ KHO TEKA - THẢ PHANH MUA SẮM - TIẾT KIỆM TỐI ĐA
 • Bếp điện từ Canzy CZ - 800GEB

  Bếp điện từ Canzy CZ - 800GEB

  9.735.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ Canzy CZ - 800GEB

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 2 bếp
 • Bếp điện từ CANZY CZ 400-2EGB

  Bếp điện từ CANZY CZ 400-2EGB

  7.485.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ CANZY CZ 400-2EGB

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: < 10.000.000Xuất xứ: PRC
 • Bếp điện từ CANZY CZ 3GA

  Bếp điện từ CANZY CZ 3GA

  12.900.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ CANZY CZ 3GA

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp điện từ CANZY CZ 600-3GIH

  Bếp điện từ CANZY CZ 600-3GIH

  16.400.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ CANZY CZ 600-3GIH

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp điện từ CANZY CZ 500-3IHL

  Bếp điện từ CANZY CZ 500-3IHL

  12.990.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ CANZY CZ 500-3IHL

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp điện từ Canzy CZ400-3GES

  Bếp điện từ Canzy CZ400-3GES

  11.170.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ Canzy CZ400-3GES

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp điện từ CANZY CZ MIX833

  Bếp điện từ CANZY CZ MIX833

  19.984.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ CANZY CZ MIX833

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp điện từ CANZY CZ BMIX63S

  Bếp điện từ CANZY CZ BMIX63S

  19.984.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ CANZY CZ BMIX63S

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp điện từ CANZY CZ BMIX75T

  Bếp điện từ CANZY CZ BMIX75T

  21.584.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ CANZY CZ BMIX75T

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp điện từ Canzy CZ600-3GIA

  Bếp điện từ Canzy CZ600-3GIA

  17.235.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ Canzy CZ600-3GIA

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp điện từ Canzy CZ-BMIX65I

  Bếp điện từ Canzy CZ-BMIX65I

  19.984.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ Canzy CZ-BMIX65I

  Hãng sản xuất: CanzySố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: ITALY
 • Bếp điện kết hợp từ Siemens EH611BC17E

  Bếp điện kết hợp từ Siemens EH611BC17E

  0 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện kết hợp từ Siemens EH611BC17E

  Hãng sản xuất: SIEMENSSố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: 20-30.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp hỗn hợp EH-MIX330

  Bếp hỗn hợp EH-MIX330

  12.510.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp hỗn hợp EH-MIX330

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpXuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp điện từ Chefs EH-MIX544P

  Bếp điện từ Chefs EH-MIX544P

  16.200.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ Chefs EH-MIX544P

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp điện từ Chefs EH-MIX366P

  Bếp điện từ Chefs EH-MIX366P

  16.650.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ Chefs EH-MIX366P

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Điện Từ Bosch PIC645F17E

  Bếp Điện Từ Bosch PIC645F17E

  17.900.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Điện Từ Bosch PIC645F17E

  Hãng sản xuất: BOSCHSố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp điện từ Chef's EH-MIX343

  Bếp điện từ Chef's EH-MIX343

  14.300.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp điện từ Chef's EH-MIX343

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX386

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX386

  17.550.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX386

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Điện Từ Teka IR 720

  Bếp Điện Từ Teka IR 720

  18.660.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Điện Từ Teka IR 720

  Hãng sản xuất: TEKASố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: EU
 • Bếp Điện Từ EH-MIX321

  Bếp Điện Từ EH-MIX321

  8.990.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Điện Từ EH-MIX321

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: < 10.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX333

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX333

  13.410.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX333

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp Điện Từ Electrolux EHG6341FOK

  Bếp Điện Từ Electrolux EHG6341FOK

  15.900.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Điện Từ Electrolux EHG6341FOK

  Hãng sản xuất: ELECTROLUXSố lượng bếp: 4 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Điện Từ Chefs EH-MIX544

  Điện Từ Chefs EH-MIX544

  19.341.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Điện Từ Chefs EH-MIX544

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Điện Kết Hợp Từ Chefs EH-MIX545

  Bếp Điện Kết Hợp Từ Chefs EH-MIX545

  18.441.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Điện Kết Hợp Từ Chefs EH-MIX545

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 3 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX366

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX366

  16.650.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX366

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: GERMANY
 • Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX866

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX866

  15.290.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX866

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: SPAIN
 • Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX311

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX311

  12.590.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX311

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: 10-20.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM
 • Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX2000A

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX2000A

  6.830.000 VND

  Tặng: Bộ nồi inox 5 món

  Bếp Điện Từ Chefs EH-MIX2000A

  Hãng sản xuất: CHEFSSố lượng bếp: 2 bếpKhoảng giá: < 10.000.000Xuất xứ: VIỆT NAM

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bếp sử dụng điện với công dụng và mẫu mã khách nhau. Trong đó bếp điện từ vẫn là dòng bếp được nhiều người ưa chuộng hơn cả. Bếp điện từ vừa đáp ứng được các nhu cầu nấu nướng hàng ngày vừa có tính thẩm mỹ cao mang lại vẻ đẹp không gian cho căn bếp nhà bếp của gia đình

 

Bếp điện từ cao cấp nhập khẩu

Bếp điện kết hợp từ hay còn gọi là  bếp điện từ bởi bếp được tích hợp giữa bếp điện và bếp từ. Bếp điện kết hợp từ nấu nhanh, tiện lợi, an toàn cho người dùng và tiết kiệm chi phí khi sử dụng.Ngoài ra, bếp điện từ còn có rất nhiều chức năng tiện ích như: khóa trẻ em, chức năng nấu 2 trong 1, nấu món ăn ưa thích, hẹn giờ tự động, hiển thị và báo nhiệt dư để điều chỉnh tiết kiệm nhiệt lượng…

Trên thị trường thiết bị nhà bếp có rất nhiều loại bếp điện kết hợp từ ,từ hàng cao cấp nhập khẩu cho đến hàng Trung Quốc giá rẻ. Điều này gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm. Hàng nhập khẩu sẽ có giá đắt hơn nhưng chất lượng sẽ được đảm bảo và chế độ bảo hành tốt. Ngoài ra ,chỉ nên mua ở những nơi có uy tín, của những thương hiệu đã có tên tuổi trên thị trường để sở hữu một chiếc bếp hữu dụng nhất về với không gian bếp của gia đình.

Siêu thị nhà bếp Eurocook là đơn bị phân phối bếp điện kết hợp từ nhập khẩu chính hãng từ châu Âu và Nhật Bản. Các sản phẩm  bếp điện từ đang được bày bán tại Eurocook đều được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng và được nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng như : Bosh, Cata, Chefs , Electrolux,,..

Các thương hiệu bếp từ nổi tiếng được khách hàng ưa chuộng : bếp điện từ Bosch - bếp điện từ Teka - bếp điện từ Siemens - bếp điện từ Chefs

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để mua hàng hoặc để được tư vấn miễn phí.

Hotline : 0903.856.668

Dưới đây là danh sách các sản phẩm bếp điện kết hợp từ tại Eurocook

Tags : bếp điện từ , bếp điện từ cao cấp,bếp điện từ nhập khẩu , mua bếp điện từ tại Hà Nội, mua bếp điện từ tại tp Hồ Chí Minh

Xem thêm : Nên mua bếp điện từ vì những lý do sau

 

 

Chia sẻ mạng xã hội

Các đối tác lớn: