Tuyển THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ ( Hạn HS: 30.3.2020)
Tuyển THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ ( Hạn HS: 30.3.2020)

Tuyển THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ ( Hạn HS: 30.3.2020)

Tuyển nhân viên Biên tập nội dung website ( Hạn HS: 30.3.2020)
Tuyển nhân viên Biên tập nội dung website ( Hạn HS: 30.3.2020)

Tuyển nhân viên Biên tập nội dung website ( Hạn HS: 30.3.2020)

Tuyển dụng: Bán hàng tại Showroom (Đến 30.3.2020)
Tuyển dụng: Bán hàng tại Showroom (Đến 30.3.2020)

Eurocook liên tục tuyển dụng vị trí Bán hàng tại Showroom.

Tuyển dụng vị trí: Kỹ thuật lắp đặt (Đến hết 30.3.2020)
Tuyển dụng vị trí: Kỹ thuật lắp đặt (Đến hết 30.3.2020)

Nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển chuỗi Showroom Thiết bị nhà bếp Eurocook trên toàn quốc, Công ty đang tuyển dụng vị trí Kỹ thuật lắp đặt

Tuyển THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ ( Hạn HS: 30.3.2020)

18/02/2020

Tuyển THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ ( Hạn HS: 30.3.2020)

Tuyển nhân viên Biên tập nội dung website ( Hạn HS: 30.3.2020)

18/02/2020

Tuyển nhân viên Biên tập nội dung website ( Hạn HS: 30.3.2020)

Tuyển dụng: Bán hàng tại Showroom (Đến 30.3.2020)

18/02/2020

Eurocook liên tục tuyển dụng vị trí Bán hàng tại Showroom.

Tuyển dụng vị trí: Kỹ thuật lắp đặt (Đến hết 30.3.2020)

18/02/2020

Nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển chuỗi Showroom Thiết bị nhà bếp Eurocook trên toàn quốc, Công ty đang tuyển dụng vị trí Kỹ thuật lắp đặt

Các đối tác lớn: