Quy định về đơn hàng

11/02/2021

QUY ĐỊNH ĐẶT CỌC, THANH TOÁN, GIỮ HÀNG VÀ HỖ TRỢ LƯU KHO HÀNG HÓA

 

Kính gửi: Quý Khách hàng, Đối tác, Đại lý.

Công ty TNHH Eurocook Global xin thông báo quy định về chính sách đặt cọc, thanh toán, giữ hàng và hỗ trợ lưu kho hàng hóa như sau:

1. Mục đích:

- Đảm bảo quyền lợi của Quý Khách hàng khi thực hiện hoạt động mua hàng tại Eurocook.

- Đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ của Quý Khách hàng, tuân thủ các quy định và chính sách Eurocook ban hành trong hoạt động kinh doanh.

- Đảm bảo cơ sở cho bộ phận kinh doanh tư vấn chính xác, đầy đủ và rõ ràng đến Quý Khách hàng.

2. Đối tượng áp dụng:

- Tất cả khách hàng mua sản phẩm tại Eurocook trên toàn bộ hệ thống ở phạm vi toàn quốc, bộ phận bán lẻ tại cửa hàng, qua điện thoại, qua kênh online và các kênh thương mại điện tử.

3. Nội dung:

STT

Loại đơn hàng

Điều kiện thanh toán

Thời gian giao/lắp hàng

Thời gian giữ hàng

1

Đơn hàng bán thông thường

Đặt cọc tối thiểu 20% giá trị đơn hàng

Theo thỏa thuận với khách hàng

Không quá 30 ngày kể từ ngày đặt cọc

2

Đơn hàng bán theo hợp đồng

Theo điều khoản thỏa thuận hợp đồng

Theo điều khoản thỏa thuận hợp đồng

Theo điều khoản thỏa thuận hợp đồng

3

Đơn hàng theo chương trình đặt trước hàng sắp về

Theo yêu cầu của từng chương trình

Theo thỏa thuận với khách hàng

Theo yêu cầu của từng chương trình

4

Đơn hàng cần đặt hàng riêng lẻ theo yêu cầu khách hàng

Thanh toán 100% giá trị hàng hóa cần đặt

Theo thời gian đặt hàng và vận chuyển

Không quá 30 ngày kể từ ngày thông báo có hàng

5

Đơn hàng giá sốc, giá thanh lý,…

Thanh toán 100% giá trị hàng hóa

Theo thỏa thuận với khách hàng

Không quá 05 ngày

6

Đơn hàng giao trước, lắp đặt sau

Thanh toán 100% giá trị hàng hóa đã giao

Thời hạn lắp đặt không quá 30 ngày kể từ ngày giao hàng

 

7

Trường hợp khác

Thỏa thuận theo từng trường hợp cụ thể

 

Sau thời gian giữ hàng quy định của Cty, nếu Quý Khách hàng chưa thể nhận hàng vì lí do riêng thì cần thanh toán đủ 100% giá trị đơn hàng. Cty có thể hỗ trợ gia hạn thời gian giữ hàng cho Quý Khách hàng thêm 05 ngày tính từ ngày còn hạn cuối cùng, từ ngày thứ 06 trở đi, nếu Quý Khách hàng vẫn chưa lấy hàng thì Cty được quyền xuất hàng cho đơn hàng khác mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, hàng hóa của Quý Khách hàng sẽ được lùi vào đợt hàng tiếp theo. 

4. Xử lý các khoản đặt cọc:

- Trường hợp đơn hàng thực hiện thành công, các khoản đặt cọc sẽ được tự động khấu trừ vào đơn hàng để Quý Khách hàng hoàn tất nghĩa vụ thanh toán.

- Trường hợp Quý Khách hàng hủy bỏ đơn hàng trước thời hạn giữ hàng thì các khoản đặt cọc sẽ được Eurocook đồng ý để Quý Khách hàng chuyển sang thực hiện các đơn hàng khác có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị các khoản đặt cọc.

- Trường hợp Quý Khách hàng hủy bỏ đơn hàng sau thời hạn giữ hàng thì các khoản đặt cọc sẽ thuộc về Eurocook.

- Các trường hợp khác được thỏa thuận xử lý theo từng thời điểm và được xác nhận bởi cá nhân có thẩm quyền.

5. Quy định về giá bán:

- Trường hợp đơn hàng thực hiện trong thời hạn giữ hàng quy định, giá bán sản phẩm được xác định là giá bán tại thời điểm đặt cọc.

- Trường hợp đơn hàng thực hiện ngoài thời hạn giữ hàng quy định, nếu giá bán sản phẩm tăng theo mặt bằng chung thị trường thì giá bán sản phẩm được xác định là giá thị trường tại thời điểm thực hiện đơn hàng.

 

TPHCM, ngày 01 tháng 01   năm 2022            

                                                Giám đốc

                                                   Đã ký

   Nơi nhận:

- Cửa hàng

- VP

- Phòng CSKH

Các đối tác lớn: