Kế toán - Thủ kho làm việc tại Quận 7

23/02/2021

Vị trí: Kế toán nội bộ kiêm Thủ kho Thu nhập: 9 Triệu/ tháng

· Tập hợp dữ liệu theo dõi chi phí, bao gồm cả các chi phí có hóa đơn chứng từ và không có hóa đơn chứng từ.

· Xuất nhập hàng hoá tại kho, kiểm kê hàng hoá định kỳ 1 tháng/ lần

· Lập các báo cáo về công nợ phải thu, phải trả, theo dõi công nợ và tình hình thanh toán hoặc đòi nợ đúng hạn, kế hoạch chi.

· Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa thực tế theo kỳ báo cáo.

· Xuất hóa đơn

· Kiểm tra hóa đơn đầu vào, đầu ra, báo cáo thuế

· Lưu trữ hóa đơn, chứng từ.

· Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu, hỗ trợ cho kế toán trưởng, CFO.

· Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ thu chi, bù trừ công nợ, hạch toán các khoản chi phí trong ngày.

· Đối chiếu sao kê ngân hàng Công ty.

· Theo dõi kiểm soát các dòng tiền vay, đối chiếu công nợ, vay, lãi vay làm căn cứ hạch toán.

· In sổ các chứng từ kế toán, kẹp theo dõi sổ sách nội bộ.

· Kiếm tra số dư đầu kỳ ảnh hưởng đến các số liệu phát sinh trong giai đoạn kế toán mới tiếp nhận.

- Theo dõi số liệu nội bộ của các Công ty nằm trong group liên quan đến số liệu của một vài Công ty.

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng của nhân viên.

- Kiểm soát chi phí theo từng Công ty.

- Kiểm soát vòng quay đáo hạn, các khoản gốc vay, lãi vay, ….

- In sổ các chứng từ kế toán, kẹp theo dõi sổ sách chi nội bộ.

- Thực hiện hạch toán kế toán các nghiệp vụ thu chi, bù trừ công nợ, hạch toán các khoản chi phí, gốc vay trong ngày.

- Đảm bảo tính chính xác & kịp thời các khoản chứng từ thanh toán

- Đảm cung cấp kịp thời hồ sơ số liệu kế toán khi cần thiết.

- Nắm vững các nguyên lý, nguyên tắc và chuẩn mực kế toán

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Bằng Cao Đẳng trở lên

- Chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán

- Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc : trung thực, năng động, cẩn thận; có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt; có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng tin học văn phòng.

- Kinh nghiệm : 2-3 năm trở lên.

- Các yêu cầu cần thiết khác: sức khỏe, vui vẻ, có tinh thần phấn đấu và nhiệt tình trong công việc.

THÔNG TIN KHÁC

  • Bằng cấp: Cao đẳng
  • Giới tính: Nam
  • Độ tuổi: 24 - 32
  • Địa chỉ làm việc: 22 Lê Thị Chợ, Phú Thuận, Quận 7, TPHCM
Các đối tác lớn: