sa la
Khai trương Sa la T6
Sa la T6
 • Vòi Rửa Bát Teka FO 999

  Vòi Rửa Bát Teka FO 999

  6.800.000 VND

  Vòi Rửa Bát Teka FO 999

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa bát Teka MC 10 plus

  Vòi rửa bát Teka MC 10 plus

  5.000.000 VND

  Vòi rửa bát Teka MC 10 plus

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa hafale-HF-GI501

  Vòi rửa hafale-HF-GI501

  8.200.000 VND

  Vòi rửa hafale-HF-GI501

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa hafale-HF-GC311

  Vòi rửa hafale-HF-GC311

  5.900.000 VND

  Vòi rửa hafale-HF-GC311

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa hafele-HF-GC301

  Vòi rửa hafele-HF-GC301

  8.200.000 VND

  Vòi rửa hafele-HF-GC301

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa hafele-HF-C240V

  Vòi rửa hafele-HF-C240V

  2.700.000 VND

  Vòi rửa hafele-HF-C240V

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: Geece - Hi LạpPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa hafele-HF-C211I

  Vòi rửa hafele-HF-C211I

  5.300.000 VND

  Vòi rửa hafele-HF-C211I

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa hafele-HF-C201I

  Vòi rửa hafele-HF-C201I

  6.200.000 VND

  Vòi rửa hafele-HF-C201I

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Chậu rửa bát Hafele Rhino HS - S8749

  Chậu rửa bát Hafele Rhino HS - S8749

  6.800.000 VND

  Chậu rửa bát Hafele Rhino HS - S8749

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa Teka BE 39 x 18

  Chậu rửa Teka BE 39 x 18

  2.500.000 VND

  Chậu rửa Teka BE 39 x 18

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa Teka STYLO 1B

  Chậu rửa Teka STYLO 1B

  2.500.000 VND

  Chậu rửa Teka STYLO 1B

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Máy rửa bát Teka CENTROVAL 1B

  Máy rửa bát Teka CENTROVAL 1B

  2.500.000 VND

  Máy rửa bát Teka CENTROVAL 1B

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu Teka ISINK 95DX

  Chậu Teka ISINK 95DX

  23.450.000 VND

  Chậu Teka ISINK 95DX

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 17 - 20 triệuKiểu dáng: 1 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa inox hafale-HS-S11650

  Chậu rửa inox hafale-HS-S11650

  5.600.000 VND

  Chậu rửa inox hafale-HS-S11650

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu rửa inox IA-MQ3

  Chậu rửa inox IA-MQ3

  4.850.000 VND

  Chậu rửa inox IA-MQ3

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 3 - 5 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa inox IC-MQ9

  Chậu rửa inox IC-MQ9

  9.680.000 VND

  Chậu rửa inox IC-MQ9

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa hafele-HS-G8650

  Chậu rửa hafele-HS-G8650

  7.600.000 VND

  Chậu rửa hafele-HS-G8650

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa hafale-HS-S7650

  Chậu rửa hafale-HS-S7650

  8.200.000 VND

  Chậu rửa hafale-HS-S7650

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Bồn rửa chén bát Schock Typos N-200 Croma

  Bồn rửa chén bát Schock Typos N-200 Croma

  9.600.000 VND

  Bồn rửa chén bát Schock Typos N-200 Croma

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Bồn rửa chén bát Schock Lithos N-200 Moonstone

  Bồn rửa chén bát Schock Lithos N-200 Moonstone

  8.970.000 VND

  Bồn rửa chén bát Schock Lithos N-200 Moonstone

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Bồn rửa chén bát Schock Mono D-200 Rouge

  Bồn rửa chén bát Schock Mono D-200 Rouge

  13.820.000 VND

  Bồn rửa chén bát Schock Mono D-200 Rouge

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Bồn rửa chén bát Schock Signus N-200

  Bồn rửa chén bát Schock Signus N-200

  13.450.000 VND

  Bồn rửa chén bát Schock Signus N-200

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Bồn rửa chén bát Schock Horizont N-200

  Bồn rửa chén bát Schock Horizont N-200

  15.550.000 VND

  Bồn rửa chén bát Schock Horizont N-200

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 15 - 17 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Bồn rửa chén bát Schock Primus D-200 Croma

  Bồn rửa chén bát Schock Primus D-200 Croma

  12.540.000 VND

  Bồn rửa chén bát Schock Primus D-200 Croma

  Hãng sản xuất: SchockXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 12 - 15 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu Rửa Bát Hafele Roma-567.24.000

  Chậu Rửa Bát Hafele Roma-567.24.000

  1.912.500 VND

  Chậu Rửa Bát Hafele Roma-567.24.000

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: GERMANYKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu Rửa Teka BE 2B 845

  Chậu Rửa Teka BE 2B 845

  7.740.000 VND

  Chậu Rửa Teka BE 2B 845

 • Chậu Rửa Bát Hafele Paolo-R - 567.43.050

  Chậu Rửa Bát Hafele Paolo-R - 567.43.050

  11.365.000 VND

  Chậu Rửa Bát Hafele Paolo-R - 567.43.050

Các đối tác lớn: