Chefs - giá thả ga tặng quà khủng !
KM Giáng Sinh 2017
 • Vòi rửa carysil Argo G-0585

  Vòi rửa carysil Argo G-0585

  7.950.000 VND

  Vòi rửa carysil Argo G-0585

  Xuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 566.32.201

  Vòi rửa bát Hafele 566.32.201

  2.970.000 VND

  Vòi rửa bát Hafele 566.32.201

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ChinaPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 566.32.240

  Vòi rửa bát Hafele 566.32.240

  2.800.000 VND

  Vòi rửa bát Hafele 566.32.240

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ChinaPhân loại: Tích hợp ROKhoảng giá: 1 - 3 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 569.15.220

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.220

  8.600.000 VND

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.220

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 7 - 10 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 569.15.211

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.211

  5.430.000 VND

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.211

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Tích hợp ROKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 569.15.201

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.201

  4.860.000 VND

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.201

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Tích hợp ROKhoảng giá: 3 - 5 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 569.15.511

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.511

  5.490.000 VND

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.511

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Vòi rửa bát Hafele 569.15.501

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.501

  7.380.000 VND

  Vòi rửa bát Hafele 569.15.501

  Hãng sản xuất: HAFELEXuất xứ: ITALYPhân loại: Nóng lạnhKhoảng giá: 5 - 7 triệu
 • Chậu rửa carysil inox IC-8650

  Chậu rửa carysil inox IC-8650

  7.950.000 VND

  Chậu rửa carysil inox IC-8650

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu rửa inox carysil ID-1150

  Chậu rửa inox carysil ID-1150

  8.950.000 VND

  Chậu rửa inox carysil ID-1150

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Rổ inox AC 01

  Rổ inox AC 01

  890.000 VND

  Rổ inox AC 01

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 1- 3 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa Teka Stylo 2B 1D

  Chậu rửa Teka Stylo 2B 1D

  6.580.000 VND

  Chậu rửa Teka Stylo 2B 1D

  Hãng sản xuất: TEKAXuất xứ: EUKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu inox Hafele 567.23.010

  Chậu inox Hafele 567.23.010

  4.180.000 VND

  Chậu inox Hafele 567.23.010

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 3 - 5 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu inox Hafele 567.23.030

  Chậu inox Hafele 567.23.030

  4.800.000 VND

  Chậu inox Hafele 567.23.030

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 3 - 5 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu inox Hafele 567.23.050

  Chậu inox Hafele 567.23.050

  7.200.000 VND

  Chậu inox Hafele 567.23.050

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu inox Hafele 567.23.040

  Chậu inox Hafele 567.23.040

  7.400.000 VND

  Chậu inox Hafele 567.23.040

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu đá hafele Granite HS-G7650J

  Chậu đá hafele Granite HS-G7650J

  7.700.000 VND

  Chậu đá hafele Granite HS-G7650J

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu đá hafele Granite HS-G4650J

  Chậu đá hafele Granite HS-G4650J

  6.730.000 VND

  Chậu đá hafele Granite HS-G4650J

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa bát Carysil WAL2 Snova

  Chậu rửa bát Carysil WAL2 Snova

  7.450.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil WAL2 Snova

  Hãng sản xuất: CARISYLXuất xứ: INDIAKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 1 HỘC
 • Chậu rửa bát Carysil TIP1

  Chậu rửa bát Carysil TIP1

  9.950.000 VND

  Chậu rửa bát Carysil TIP1

  Hãng sản xuất: CARISYLKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.251

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.251

  7.930.000 VND

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.251

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu đá Hafele GRANTEC 565.88.501

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.88.501

  7.930.000 VND

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.88.501

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.351

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.351

  7.930.000 VND

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.351

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 5 - 7 triệuKiểu dáng: 2 HỘC
 • Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.241

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.241

  9.070.000 VND

  Chậu đá Hafele GRANTEC 565.83.241

  Hãng sản xuất: HAFELEKhoảng giá: 7 - 10 triệuKiểu dáng: 2 HỘC CÓ BÀN
 • Chậu inox Hafele 567.23.020

  Chậu inox Hafele 567.23.020

  6.900.000 VND

  Chậu inox Hafele 567.23.020

 • Chậu Rửa Teka BE 2B 845

  Chậu Rửa Teka BE 2B 845

  7.740.000 VND

  Chậu Rửa Teka BE 2B 845

Chia sẻ mạng xã hội

Các đối tác lớn: